- Ngân hàng Chính sách xã hội - https://vbsp.org.vn -

Huy động gần 15 tỉ đồng trong tuần lễ “Chung tay gửi tiết kiệm vì người nghèo”

Posted By Ban Hợp tác quốc tế và Truyền thông On 28/08/2021 @ 11:37 sáng In Tin mới cập nhật | Comments Disabled

TuanLePhatDongGuiTK [4]

Nhờ có sự đồng lòng hưởng ứng và cùng vào cuộc quyết liệt của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác trong việc tuyên truyền và phát động tổ chức nên tuần lễ huy động tiết kiệm chung tay vì người nghèo trên địa bàn thị xã Điện Bàn đạt kết quả tốt đẹp. Theo đó, cả hệ thống đã huy động gần 15 t đồng (đạt tỷ lệ 150% so với chỉ tiêu cam kết). Trong đó, Hội Phụ nữ huy động gần 4,5 t đồng; Hội Nông dân huy động hơn 2,6 t đồng; Hội Cựu Chiến binh huy động hơn 2 t đồng; Thị đoàn huy động hơn 1,6 t đồng; người dân gửi tiết kiệm tại Phòng giao dịch NHCSXH thị xã hơn 3,3 tđồng.

Chương trình tuần lễ “Chung tay gửi tiết kiệm vì người nghèo” đã thể hiện rõ sự đồng hành, chung tay của người gửi tiết kiệm trên địa bàn thị xã Điện Bàn. Tổng số tiền sẽ được tiến hành giải ngân cho những hộ nghèo, hộ cận nghèo các đối tượng hưởng lợi khác từ hoạt động chính sách xã hội của Nhà nước. Qua đó, giúp đỡ người khó khăn thoát khỏi sự tự ty, mặc cảm, có cơ hội vươn lên trong cuộc sống và thực hiện đúng phương châm của chương trình: Gửi tiết kiệm vì người nghèo với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.


Article printed from Ngân hàng Chính sách xã hội: https://vbsp.org.vn

URL to article: https://vbsp.org.vn/huy-dong-gan-15-ti-dong-trong-tuan-le-chung-tay-gui-tiet-kiem-vi-nguoi-ngheo.html

URLs in this post:

[1] Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo: https://vbsp.org.vn/gui-tien-tiet-kiem-chung-tay-vi-nguoi-ngheo.html

[2] Lợi ích kép từ việc huy động vốn: https://vbsp.org.vn/loi-ich-kep-tu-viec-huy-dong-von.html

[3] Ngày hội của hoạt động tín dụng chính sách: https://vbsp.org.vn/ngay-hoi-cua-hoat-dong-tin-dung-chinh-sach.html

[4] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2021/08/TuanLePhatDongGuiTK.jpeg

Copyright © 2012 Vietnam Bank for Social Policies. All rights reserved.