Hội Phụ nữ huyện Bắc Tân Uyên có nhiều cách làm hay giúp hội viên vươn lên

28/03/2018

Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình được Hội Phụ nữ huyện Bắc Tân Uyên khai nhiều cách làm hay và cụ thể như duy trì và nhân rộng các hoạt động tiết kiệm do hội tham gia quản lý; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với NHCSXH để cho hội viên vay vốn… Ngoài nguồn vốn nội lực, các cơ sở phối hợp với NHCSXH huyện tín chấp cho chị em vay, đến nay tổng dư nợ hơn 65 tỷ đồng cho 3.699 hộ vay vốn đầu tư vào chăn nuôi, sản xuất.

Theo Báo Bình Dương

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác