Hội CCB huyện Chơn Thành vì hội viên nghèo

18/03/2015
(VBSP News) Xác định công tác uỷ thác vay vốn chính sách là một nhiệm vụ quan trọng đối với phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo. Trong những năm qua, Hội CCB huyện Chơn Thành (Bình Phước) đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội cơ sở tiến hành khảo sát, nắm bắt nhu cầu vay vốn của các hội viên, đồng thời chủ động lập các dự án vay vốn chính sách đầu tư sản xuất, kinh doanh, xóa nghèo bền vững và ổn định cuộc sống.
Các hội viên CCB ở huyện Chơn Thành cùng nhau trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cây trồng

Các hội viên CCB ở huyện Chơn Thành cùng nhau trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cây trồng

Tính đến nay, dư nợ của hội với NHCSXH đạt trên 28 tỷ đồng với gần 1.500 hộ vay, trong đó riêng hộ hội viên CCB là 644, đạt 61,4% tổng số vốn vay, đã tạo cơ hội cho nhiều hội viên nghèo có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm, tăng thu nhập.

Cùng với đó, việc kiểm tra, giám sát sử dụng nguồn vốn vay chính sách cũng được các cấp Hội CCB huyện Chơn Thành thực hiện đều đặn như kiểm tra định kỳ, nhằm tăng trách nhiệm của cán bộ hội từ cơ sở trong quá trình triển khai công tác uỷ thác vay vốn chính sách, qua đó kịp thời phát hiện những trường hợp không đúng như cho vay sai đối tượng, sử dụng vốn vay sai mục đích… để kịp thời có kế hoạch và biện pháp chỉnh sửa, ngăn ngừa. Đơn cử như các chương trình tín dụng ưu đãi do hội uỷ thác, quản lý đã tăng trưởng, đảm bảo chất lượng qua từng năm và tạo điều kiện thuận lợi mở rộng phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi. Song song đó, đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Thường vụ hội cấp xã, Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn đối với các gia đình hội viên vay vốn chính sách, đôn đốc các hộ hoàn trả cả tiền gốc và lãi đúng thời hạn, nhất là khi có hội viên nào thoát nghèo, ăn nên làm ra, có nguyện vọng trả lãi hàng tháng hay trả dần nợ gốc trước thời hạn đều được động viên khuyến khích. Chủ tịch Hội CCB huyện Chơn Thành Ngô Thị Thu Hiền, cho biết, Hội CCB huyện luôn làm tốt công tác uỷ thác cho vay các chương trình tín dụng chính sách, cụ thể là tiến hành bình xét công khai, dân chủ, đúng đối tượng thu hưởng, hướng dẫn việc sử dụng vay vốn đúng mục đích, phù hợp với năng lực sản xuất. Hội đã xây dựng mối liên kết với các ban, ngành, đoàn thể, thực hiện đầy đủ nội dung các văn bản liên tịch được ký kết, tập trung tuyên truyền nội dung thiết thực các chế độ, chính sách mới của Nhà nước về tín dụng chính sách, đồng thời cũng coi trọng công tác tổ chức, củng cố chất lượng hoạt động mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn, coi đây là khâu quan trọng nhất trong quá trình thực hiện uỷ thác. Cụ thể thời gian qua, hội đã chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn thành lập được 40 Tổ tiết kiệm và vay vốn theo đúng quy định và tuyển chọn đội ngũ cán bộ tổ, trong đó 2/3 là hội viên có kiến thức, nhiệt tình và trách nhiệm… làm tốt nhiệm vụ “cầu nối” giữa Hội CCB với NHCSXH và hộ nghèo trong việc sử dụng vốn ưu đãi của Nhà nước đạt hiệu quả thiết thực.

Thực tế ở huyện Chơn Thành cho thấy phương thức cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách thông qua các tổ chức hội, đoàn thể, trong đó có Hội CCB làm uỷ thác không chỉ tiến hành công khai, minh bạch mà còn giảm được rủi ro, thất thoát vốn, phát huy vai trò trách nhiệm của cộng đồng xã hội, của từng hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tuy nhiên trên vùng đất đỏ Chơn Thành này vẫn còn một số vùng sâu, vùng biên giới chưa thực hiện đầy đủ việc khảo sát, điều tra bổ sung kịp thời danh sách hộ nghèo và các đối tượng chính sách; mặt khác công việc xác nhận cho các đối tượng vay vốn chính sách ở một số cơ sở hội, chính quyền còn triển khai khác nhau, có nơi làm rất chặt, cứng nhắc, ngược lại có nơi quá lỏng lẻo, do đó tạo áp lực về nguồn vốn cho vay.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác uỷ thác vay vốn chính sách, Hội CCB huyện Chơn Thành đang có kế hoạch tổ chức tập huấn bồi dưỡng đối với cán bộ hội và hội viên được giao nhiệm vụ uỷ thác, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thông tin báo cáo, đáp ứng yêu cầu của công tác tín dụng chính sách trong thời kỳ mới.

Bài và ảnh Quốc Vũ

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác