Người nghèo ở Krông Nô sử dụng hiệu quả đồng vốn vay

13/03/2015
(VBSP News) Trong những năm qua, nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH đã giúp cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo ở huyện Krông Nô (Đắk Nông) vươn lên làm giàu, ổn định cuộc sống, góp phần quan trọng cho sự phát triển chung của huyện.
Từ nguồn vốn ưu đãi đầu tư vào chăn nuôi dê, bò, gia đình ông Đinh Văn Phu đã thoát nghèo bền vững

Từ nguồn vốn ưu đãi đầu tư vào chăn nuôi dê, bò, gia đình ông Đinh Văn Phu đã thoát nghèo bền vững

Điển hình như gia đình anh Nguyễn Ngọc Minh ở thôn Nam Sơn, xã Nam Đà, năm 2011 được NHCSXH cho vay 20 triệu đồng đầu tư vào chăn nuôi lợn, chăm sóc vườn cà phê, vườn tiêu. Với bản tính cần cù, chịu khó, cùng với tinh thần ham học hỏi, nên việc chăn nuôi lợn đạt hiệu quả, cứ sau 3 tháng, gia đình anh lại xuất một lứa lợn 10 con, nguồn thu nhập cứ thế tăng lên.

Các cây lâu năm trong vườn gồm 100 trụ tiêu và 100 cây cà phê cũng được chăm sóc tốt hơn. Đến năm 2013, gia đình anh đã vươn lên thoát nghèo, trả đủ cả vốn lẫn lãi cho ngân hàng. Năm vừa qua, trừ chi phí đầu tư, tổng thu nhập từ cà phê, hồ tiêu, chăn nuôi của gia đình được hơn 100 triệu đồng.

Anh Minh tâm sự: “Nguồn vốn vay ưu đãi thật sự là “bàn đạp” thúc đẩy kinh tế gia đình ngày càng ổn định, thoát nghèo và có nguồn tích lũy để tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế. Cuộc sống gia đình được cải thiện, có điều kiện để chăm lo cho con cái học hành đến nơi, đến chốn”.

Tương tự, năm 2011, gia đình ông Đinh Văn Phu cùng thôn với anh Nguyễn Ngọc Minh cũng được vay 20 triệu đồng từ NHCSXH để đầu tư mua dê, bò về chăn nuôi. Biết áp dụng KHKT trong chăn nuôi, bò và dê cứ thế tăng lên qua từng năm.

Nguồn tiền từ việc bán bò, dê đã giúp gia đình ông có vốn để đầu tư cho vườn cà phê, nên năng suất ngày càng tăng. Đến nay, gia đình ông vẫn duy trì được đàn dê 9 con và đàn bò 10 con. Năm 2014, gia đình ông Phu được công nhận là đã vươn lên thoát nghèo, với tổng thu nhập hơn 100 triệu đồng.

Ông Phu chia sẻ: “Trong điều kiện nhiều hộ nghèo thiếu vốn thì việc ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho vay đã tiếp thêm động lực rất lớn để tự tin làm ăn, vươn lên. Điều quan trọng nhất là người nghèo phải biết sử dụng vốn vay thật sự hiệu quả, có như vậy mới thoát nghèo bền vững và không phụ sự quan tâm, giúp đỡ của Nhà nước”.

Theo Giám đốc NHCSXH huyện Krông Nô Phạm Hòa, chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo được NHCSXH thực hiện hiệu quả nhất. Với trách nhiệm của mình, ngân hàng phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp cận với các chương trình tín dụng ưu đãi của Nhà nước.

Cùng với việc tuyên truyền để người vay xác định được trách nhiệm, nghĩa vụ, sử dụng vốn vay hiệu quả, đúng mục đích, NHCSXH thường xuyên phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác quản lý nguồn vốn tín dụng ưu đãi trên địa bàn.

Các tổ chức hội, đoàn thể được ủy thác cũng luôn củng cố, kiện toàn hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn, giúp các hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, có ý thức trả nợ, trả lãi đúng kỳ hạn để không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng.

Bài và ảnh Hưng Nguyên

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác