Học tập và làm theo Bác về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước

27/11/2021
(VBSP News) Sáng 27.11.2021, Đảng bộ NHCSXHTW tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Hội nghị nhằm triển khai nghiêm túc Hướng dẫn số 16 ngày 27/7/2021 của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương , Kế hoạch số 24-KH/ĐUK ngày 20/8/2021 của Đảng ủy Khối DNTW và Kế hoạch số 371-KH/ĐU ngày 10/9/2021 của Đảng ủy NHCSXHTW. Đồng chí Dương Quyết Thắng - Ủy viên BCH Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW, Tổng Giám đốc tới dự và chỉ đạo Hội nghị.
Pic-6

Đồng chí Dương Quyết Thắng - Ủy viên BCH Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW, Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm Hội sở chính NHCSXH và 4 điểm cầu gồm: NHCSXH chi nhánh TP Hà Nội, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Đào tạo và Ban Kiểm tra, kiểm soát nội bộ khu vực miền Nam.

Pic-1

Quan cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, PGS; TS Bùi Đình Phong - nguyên Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phổ biến các nội dung của các chuyên đề gồm “Những nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; “Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; “Một số giải pháp cơ bản đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường của dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của đảng viên, nhất là người đứng đầu trong học tập và làm theo Bác”.

Pic-4

PGS, TS Bùi Đình Phong - nguyên Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phổ biến các nội dung của các chuyên đề

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng - Ủy viên BCH Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW, Tổng Giám đốc yêu cầu các đảng viên dự hội nghị, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các đơn vị tổ chức quán triệt cho đảng viên, cán bộ, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực trong chi, đảng bộ và đơn vị mình. Mỗi cán bộ, đảng viên hiểu rõ nghĩa vụ của tập thể, cá nhân trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển đơn vị, Đảng bộ NHCSXHTW trong sạch, vững mạnh toàn diện.

PV

Các tin bài khác