Hộ cận nghèo trong cả nước cũng được vay tối đa 50 triệu đồng từ ngày 01/5/2014

28/04/2014
(VBSP News) Ngày 26/4/2014, Thống đốc NHNN Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH Nguyễn Văn Bình đã ký Quyết định số 34/QĐ-HĐQT về nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, nhằm góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững lên 50 triệu đồng/hộ vay.
Hộ cận nghèo cũng đang rất phấn khởi trước thông tin được vay tối đa 50 triệu đồng

Hộ cận nghèo cũng đang rất phấn khởi trước thông tin được vay tối đa 50 triệu đồng

Theo Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg ngày 23/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ cận nghèo: “Mức cho vay đối với hộ cận nghèo do NHCSXH và hộ cận nghèo thỏa thuận nhưng không vượt quá mức cho vay tối đa phục vụ sản xuất, kinh doanh áp dụng đối với hộ nghèo từng thời kỳ”. Vì vậy, kể từ ngày 01/5/2014, hộ cận nghèo cũng được nâng mức cho vay từ 30 triệu đồng/hộ lên 50 triệu đồng/hộ vay.

 Đến 31/3/2014, dư nợ cho vay hộ cận nghèo đạt 10.344 tỷ đồngvới 547 nghìn lượt hộ cận nghèo được vay vốn. Hiện, cả nước có 536.992 khách hàng đang còn dư nợ”.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác