Kể từ ngày 01/5/2014 hộ nghèo trong cả nước được vay tối đa 50 triệu đồng để sản xuất, kinh doanh

26/04/2014
(VBSP News) Thống đốc NHNN Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH Nguyễn Văn Bình đã ký Quyết định số 34/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2014 về nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.
Hộ nghèo trong cả nước đang rất phấn khởi trước thông tin này

Hộ nghèo trong cả nước đang rất phấn khởi trước thông tin này

Theo đó, nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, nhằm góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững lên 50 triệu đồng/hộ vay.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2014. 

“Đến 31/3/2014 dư nợ cho vay đối với hộ nghèo được NHCSXH thực hiện đạt hơn 41 nghìn tỷ đồng. Hiện có 2,8 triệu khách hàng còn dư nợ; trên 2 triệu lượt hộ nghèo thoát nghèo; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 1%.

Một số tỉnh, thành phố có dư nợ lớn là: Thanh Hóa gần 2.700 tỷ đồng, Nghệ An 1.975 tỷ đồng, Sơn La 1.162 tỷ đồng, Hà Nội 1.127 tỷ đồng, Quảng Nam 1.126 tỷ đồng và Bắc Giang là 1.046 tỷ đồng…”.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác