Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng làm việc với đồng chí Hà Văn Khoát - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Kạn

25/04/2014
(VBSP News) Đoàn công tác của NHCSXH do đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy NHCSXH Trung ương, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc vừa có buổi làm việc với đồng chí Hà Văn Khoát - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Kạn nhằm đánh giá hoạt động của NHCSXH tỉnh trong thời gian qua.
Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng (bên phải) làm việc với đồng chí Hà Văn Khoát - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Kạn

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng (bên phải) làm việc với đồng chí Hà Văn Khoát - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Kạn

Tại buổi làm việc, đồng chí Dương Quyết Thắng chúc mừng đồng chí Hà Văn Khoát vừa mới nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Kạn; đồng chí cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác của tỉnh đã tạo mọi điều kiện cho hoạt động của chi nhánh NHCSXH ngày càng tốt hơn, đặc biệt trong việc hỗ trợ về cơ sở vật chất tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH tỉnh xây dựng Trụ sở làm việc từ tỉnh đến huyện.

Tổng Giám đốc NHCSXH cũng đề nghị trong thời gian tới lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn tiếp tục quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện chuyển nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương để cho vay các chương trình tín dụng chính sách, quan tâm hơn nữa tới công tác tổ chức cán bộ và các mặt hoạt động của NHCSXH tỉnh để chi nhánh tiếp tục hoạt động ổn định và hiệu quả.

aa 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hà Văn Khoát - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Kạn ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của chi nhánh NHCSXH tỉnh, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn những năm qua đã hỗ trợ tốt cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cùng ngày, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Kạn về kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong quý II/2014.

bb

Thay mặt Ban Giám đốc NHCSXH tỉnh Bắc Kạn, đồng chí Trần Xuân Lễ - Giám đốc chi nhánh đã báo cáo kết quả thực hiện quý I và nhiệm vụ, giải pháp quý II/2014. Trong quý I, chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Kạn đã triển khai thực hiện chương trình cho vay vốn đối với hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo theo Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ, tập trung giải ngân các chương trình tín dụng theo chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Đến nay, tổng dư nợ của chi nhánh đạt 1.203 tỷ đồng, trong đó dư nợ tập trung vào một số chương trình tín dụng lớn là: Cho vay hộ nghèo trên 445 tỷ đồng, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn 418 tỷ đồng, học sinh, sinh viên gần 86 tỷ đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 79 tỷ đồng, giải quyết việc làm 63 tỷ đồng và cho vay hộ cận nghèo gần 55 tỷ đồng…

Bên cạnh những kết quả đạt được, quý II/2014 chi nhánh tiếp tục tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đẩy mạnh giải ngân các chương trình tín dụng; tiếp tục rà soát, chấn chỉnh, khắc phục triệt để các tồn tại, vướng mắc; đổi mới công tác tham mưu chỉ đạo điều hành; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động; tổ chức tuyên truyền cho chính quyền cơ sở và nhân dân hiểu rõ về tín dụng ưu đãi và tập trung tháo gỡ những khó khăn, tồn tại trong thời gian qua.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Kạn; đồng chí ghi nhận công lao đóng góp của đồng chí Trần Xuân Lễ - Giám đốc chi nhánh đối với hoạt động NHCSXH tỉnh.

Để giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới NHCSXH tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng đoàn kết tốt nội bộ, phát huy vai trò của cán bộ, viên chức và người lao động; tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương chuyển nguồn vốn ủy thác để cho vay các chương trình tín dụng chính sách; phối hợp với UBND cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện tốt chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 627/UBND-NLN ngày 17/3/2014 về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh; thường xuyên báo cáo UBND cấp xã và các ngành có liên quan rà soát bổ sung và xác nhận danh sách hộ nghèo, cận nghèo chính xác, kịp thời để tạo thuận lợi tiếp cận được nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản 5889/VPCP-KTTH; rà soát, xem xét nâng mức cho vay phù hợp đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo đúng quy định; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, đặc biệt chất lượng của Tổ tiết kiệm và vay vốn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt tích cực khai thác thông tin, số liệu trên hệ thống mới phục vụ công tác giám sát, cảnh báo phòng ngừa từ xa; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, viên chức và người lao động; làm tốt các phong trào thi đua, khen thưởng nhằm động viên, khuyến khích tinh thần làm việc của cán bộ, viên chức và người lao động.

Tin và ảnh CTV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác