Hiệu quả vốn vay thoát nghèo ở Đông Hưng

26/03/2021
(VBSP News) Hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Đông Hưng (Thái Bình) còn 2,2% với 1.976 hộ, giảm 0,27% so với năm 2019; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 2,59% với 2.334 hộ, giảm 0,32% so với năm 2019. Đóng góp vào kết quả đó phải kể đến vai trò của nguồn vốn tín dụng chính sách, đặc biệt là nguồn vốn chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo của NHCSXH huyện Đông Hưng đã giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, từ đó thoát nghèo bền vững.
thai binh

Gia đình bà Phạm Thị Sen ở thôn Thanh Long, xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng phát triển mô hình nuôi bò từ nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH

Là một trong những thành viên vay vốn đạt hiệu quả cao của Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Thanh Long do Hội LHPN xã Đông Hoàng quản lý, gia đình bà Phạm Thị Sen đã đầu tư phát triển mô hình nuôi bò từ nguồn vốn chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo của NHCSXH huyện Đông Hưng. Bà Sen chia sẻ: “Mặc dù nguồn vốn được vay còn ít nhưng với thủ tục vay đơn giản, nhanh chóng nên đã giúp gia đình tôi rất nhiều trong thời điểm gặp khó khăn. Với số tiền được vay ban đầu 5 triệu đồng cộng với vốn huy động thêm, gia đình tôi đã đầu tư mua 1 con bò. Sử dụng vốn vay có hiệu quả, đến nay gia đình tôi đang nuôi 6 con bò cái, trung bình mỗi năm cho thu nhập gần 50 triệu đồng”.
Với chị Lê Thị Diệu ở thôn Thanh Long, nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo đã giúp gia đình chị có điều kiện đầu tư mua máy xúc, tạo việc làm cho 3 lao động thường xuyên với thu nhập 8,5 triệu đồng/người/tháng và 14 lao động thời vụ với thu nhập từ 300.000 - 350.000 đồng/người/ngày. Chị Diệu cảm ơn Đảng và Chính phủ đã ban hành chính sách rất trúng và đúng với nguyện vọng của nhân dân bởi lãi suất, thời hạn vay hợp lý đã khích lệ được người nghèo và các đối tượng chính sách vượt qua khó khăn để phát triển sản xuất.
Chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo của NHCSXH huyện Đông Hưng là một trong những chương trình chiếm tỷ lệ dư nợ cao. Đến hết ngày 28/2/2021, trên địa bàn huyện Đông Hưng có 4.408 khách hàng đang vay vốn chương trình hộ mới thoát nghèo với dư nợ 191,908 tỷ đồng, chiếm 45,82% tổng dư nợ; tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,13% tổng dư nợ. Để nguồn vốn nhanh chóng đến đúng đối tượng thụ hưởng, thời gian qua, NHCSXH huyện Đông Hưng duy trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cho vay nguồn vốn chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo. Đến nay, toàn huyện có 121 tổ chức hội, đoàn thể cấp xã nhận ủy thác cho vay qua 376 tổ tiết kiệm và vay vốn.
Bà Vũ Thị Hoa - Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Tống Khê do Hội Nông dân xã Đông Hoàng quản lý cho biết: Toàn tổ hiện có 45 thành viên; trong đó có 23 thành viên đang vay vốn chương trình hộ mới thoát nghèo với dư nợ 1,115 tỷ đồng. Trước mỗi đợt giải ngân, tổ đều căn cứ vào nguồn vốn được phân khai và nhu cầu vay vốn thực tế của các thành viên, trên cơ sở đó tổ chức bình xét, lựa chọn các hộ được vay vốn một cách công khai, minh bạch. Cùng với đó, tổ cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát hiệu quả sử dụng vốn vay của các thành viên. Chính vì thế, đến nay tổ chưa xuất hiện tình trạng nợ quá hạn, các thành viên đều sử dụng vốn vay đúng mục đích theo cam kết với ngân hàng.
Thực hiện Quyết định số 02/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo, từ ngày 30/3/2021, NHCSXH huyện Đông Hưng sẽ tiếp tục giải ngân chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo sau gần 3 tháng tạm dừng theo Quyết định số 28. Chính vì thế, thời gian tới, trên cơ sở nguồn vốn được phân khai, NHCSXH huyện Đông Hưng chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội rà soát nhu cầu vay vốn chương trình; đồng thời, tích cực đôn đốc thu hồi vốn để cho vay quay vòng.

Bài và ảnh Minh Hương

Các tin bài khác