Nâng cao hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi

18/03/2021
(VBSP News) Để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, một trong các giải pháp được chính quyền xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn (Yên Bái ) triển khai là giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH huyện. Vì vậy, việc quản lý tốt nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH đã trở thành một nhiệm vụ trọng tâm được xã Nậm Mười quan tâm, chỉ đạo thực hiện.
nam muoi

Cán bộ NHCSXH huyện Văn Chấn nắm bắt nhu cầu vay vốn của nông dân vùng đồng bào DTTS

Năm 2020, mặc dù tình hình dịch Covid-19, mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của hộ nghèo và các đối tượng chính sách, nhưng NHCSXH tỉnh Hà Giang đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tính đến 31/12/2020, tổng nguồn vốn của NHCSXH tỉnh đạt 3.248 tỷ đồng, tăng 344,6 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng 12%. Doanh số cho vay đạt 983,9Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn xã Nậm Mười Bàn Thị An cho biết: Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Nậm Mười, xã Nậm Mười hiện đang quản lý 41 hộ vay vốn với dư nợ trên 1,3 tỷ đồng và hầu hết các hồ sơ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong thời gian qua, việc quản lý, hỗ trợ gia đình hội viên được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp nhiều hộ thoát nghèo. Riêng năm 2020, thôn Nậm Mười đã có 12 hộ thoát nghèo và hiện chỉ còn 18 hộ nghèo, chiếm 21%.
Với gần 600 hội viên phụ nữ, hiện nay, Hội Phụ nữ xã Nậm Mười đang quản lý 119 hộ vay vốn NHCSXH huyện với tổng nguồn vốn vay ủy thác đạt trên 4,7 tỷ đồng. Với mức cho vay từ 20 - 50 triệu đồng, mỗi năm Hội đã phối hợp lập hồ sơ giải ngân từ 800 đến 1 tỷ đồng cho gia đình hội viên phụ nữ có nhu cầu vay vốn.
Để giúp chị em sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, hàng năm, Hội Phụ nữ xã đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp NHCSXH huyện, Hội LHPN huyện tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng quản lý vốn cho các Tổ tiết kiệm và vay vốn tại các xã, thường xuyên theo dõi, kiểm tra những tổ hoạt động còn yếu, trung bình để kịp thời hỗ trợ.
Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nậm Mười Bàn Thị Sếnh cho biết: Hội Phụ nữ xã đã thường xuyên tổ chức, kiểm tra các nguồn vốn do Hội quản lý để quản lý và sử dụng vốn ủy thác của NHCSXH tại 3 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Qua đó, các tổ đã thực hiện đúng theo hợp đồng ủy nhiệm, quản lý sổ sách và theo dõi rõ ràng về tình hình dư nợ, nợ quá hạn và lãi tồn của các hộ vay. Vì vậy, các hộ đã hiểu được quyền lợi và ý thức trách nhiệm của mình trong việc sử dụng đồng vốn vay hiệu quả.  
Nậm Mười là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn nên đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Thực hiện các chương trình ưu đãi của NHCSXH huyện, toàn xã hiện có gần 250 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế, với tổng số tiền gần 9 tỷ đồng.
Qua quản lý thực tế, các nguồn vốn vay đều được sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả kinh tế cao, từng bước ổn định đời sống cho người dân. Riêng năm 2020, đã có 144 hộ thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo của xã Nậm Mười xuống còn 211 hộ, chiếm hơn 28%. Một số thôn có tỷ lệ hộ nghèo giảm tốt trong thời gian qua là: Làng Cò, Nậm Mười, Háo Pành…
Chủ tịch UBND xã Nậm Mười Đặng Phúc Chiêu đánh giá: Sau một thời gian thực hiện công tác ủy thác nguồn vốn vay của NHCSXH, tỷ lệ hộ nghèo ở xã Nậm Mười giảm nhanh từ 10 - 20%. Ngoài quản lý về vốn vay và phát triển kinh tế đều hiệu quả, các hội, đoàn thể xã đã chủ động phương thức cho vay để tăng tốc độ luân chuyển của đồng vốn, tạo điều kiện cho các hộ dân được sử dụng nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước.
Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho các hộ nghèo, hộ chính sách cải thiện sinh kế. Đến nay, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn xã đạt hơn12 tỷ đồng; trong đó, vốn cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo chiếm trên 80%.
Với vai trò là một trong những đòn bẩy kinh tế, nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH đã giúp các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn xã Nậm Mười có thêm nguồn lực để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập.
 tỷ đồng với 21.564 lượt hộ vay vốn, tập trung ở một số chương trình cho vay như: Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ SXKD, giải quyết việc làm.

Bài và ảnh Hoàng Hạnh

Các tin bài khác