Hiệu quả chương trình cho vay NS&VSMTNT ở tỉnh Nghệ An

18/03/2021
(VBSP News) Nghệ An là địa phương đất rộng, người đông, dân số trên 3,3 triệu người; trong đó, dân số ở khu vực nông thôn chiếm 85,3%. Vì vậy, việc triển khai Chiến lược quốc gia về cấp NS&VSMTNT có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, xây dựng nông thôn mới hiệu quả.
ngh an 1

Công trình nước sinh hoạt được đầu tư từ vốn vay NHCSXH của gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh ở xóm 1, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên

Dấu ấn từ những con số
Về các vùng nông thôn ven biển, rất nhiều nơi phải đối mặt với nạn ô nhiễm do rác thải, nguồn nước không đảm bảo, nhà vệ sinh không đạt làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe của cộng đồng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, với nhận thức ngày càng cao về vấn đề môi sinh môi trường, sự vào cuộc của chính quyền địa phương, và nhất là nguồn vốn ưu đãi từ chương trình cho vay NS&VSMTNT nên cuộc sống người dân có nhiều đổi thay.
Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai Nguyễn Văn Nho cho biết: Quỳnh Lập là xã biển đất chật người đông, nước sạch khó khăn và việc xây dựng hố tiêu hợp vệ sinh cũng rất nan giải. Thế nhưng, từ nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH, nhiều hộ thuộc diện được vay vốn đầu tư công trình nước, xây dựng nhà vệ sinh… Cũng nhờ đó, năm 2017,  xã về đích nông thôn mới.
Không chỉ ở TX Hoàng Mai, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đến nay đã có công trình nước sạch, nhà vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn. Chị Nguyễn Thị Hạnh ở xóm 1, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên cho biết: Trước đây, chưa xây bể nước sạch, gia đình phải sử dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh. Năm 2016, gia đình chị vay vốn NHCSXH 12 triệu đồng đầu tư đường ống, xây bể, lắp đặt máy lọc, làm nhà vệ sinh. Nhờ nguồn nước đảm bảo vệ sinh nên sức khỏe của gia đình tốt hơn, nhà cửa sạch sẽ…
Năm 2003, trước khi triển khai Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg (Quyết định 62) của Thủ tướng Chính phủ, số hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 271,4 nghìn hộ (chiếm 51%); đặc biệt, số hộ được sử dụng nước sinh hoạt đạt chuẩn quốc gia chỉ đạt 13%; tỷ lệ hộ dân có nhà tiêu, chuồng trại hợp vệ sinh rất thấp. Trong đó, có cả một số trường mầm non, tiểu học và trạm y tế chưa có đủ nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh.
Triển khai Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ, nguồn vốn tín dụng của NHCSXH đã trở thành công cụ, góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp NS&VSMTNT, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Điều đó được minh chứng thông qua: Doanh số cho vay để làm mới, sửa chữa, cải tạo công trình do đã hư hỏng, xuống cấp đạt 2.353 tỷ đồng, với hơn 219 nghìn lượt hộ được vay vốn; doanh số thu nợ đạt 1.253 tỷ đồng, với hơn 145 nghìn hộ tất toán nợ.
Cải thiện môi trường, nâng chất lượng cuộc sống

nghe an 2Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Vinh cho biết: Từ kết quả trên cho thấy, Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia cấp NS&VSMTNT là chủ trương rất đúng đắn của Chính phủ được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đồng tình ủng hộ.
Đây cũng chính là quyết sách quan trọng, phát huy được sức dân theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” vừa góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe người dân vừa tham gia giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường ở khu vực nông thôn. Mặt khác, dưới góc độ kinh tế chính sách này đã gián tiếp hỗ trợ nguồn lực để người dân phát triển kinh tế đi đôi với đảm bảo an sinh và góp phần xây dựng nông thôn mới.
Chương trình cho vay NS&VSMTNT của NHCSXH đã góp phần cải thiện điều kiện sống, đảm bảo sức khỏe cho người dân; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân ở khu vực nông thôn; góp phần quan trọng vào việc thay đổi một số tập quán, thói quen lạc hậu trong sinh hoạt và đời sống của một bộ phận đồng bào DTTS ở miền núi; góp phần giải quyết vấn đề rác thải sinh hoạt và ô nhiễm môi trường, tạo cảnh quan và môi trường sống thân thiện; là nguồn lực quan trọng để phát triển và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện chương trình còn gặp một số khó khăn. Đó là, nguồn vốn còn khiêm tốn so với nhu cầu thực tế của người dân trên địa bàn; mặc dù đã điều chỉnh mức cho vay từ 4 triệu đồng/công trình lên 10 triệu đồng/công trình, so với khi bắt đầu thực hiện chương trình song mức cho vay vẫn còn quá thấp so với chi phí thực tế hiện nay.
Hiện nay, tỷ lệ hộ dân được dùng nước hợp vệ sinh, hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh…vẫn còn thấp trong khi nguồn lực khác của địa phương dành cho lĩnh vực này còn hạn chế. Bên cạnh đó, ngoài khu vực nông thôn trên thực tế một bộ phận hộ nghèo, hộ cận nghèo ở khu vực đô thị rất cần nguồn vốn vay ưu đãi để xây dựng, lắp đặt các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nhưng chưa có cơ chế để được tiếp cận.
Để chương trình tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào thực hiện Chiến lược Quốc gia về cấp NS&VSMTNT trong giai đoạn tới, đề nghị Chính phủ tiếp tục thực hiện chương trình tín dụng cho vay NS&VSMTNT khi hết thời gian quy định (31/12/2020). Đồng thời, xem xét gắn chương trình NS&VSMTNT với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho người dân khu vực nông thôn được vay vốn xây để dựng các công trình phục vụ nhu cầu thiết yếu của cuộc sống và xây dựng nông thôn mới.
Nghiên cứu mở rộng cho vay đối với các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo và thu nhập trung bình đối với khu vực thành thị để góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, thiết yếu đối với nhóm đối tượng này, nhất là tại các thị trấn thuộc huyện. Đồng thời, nâng mức cho vay tối đa lên 20 triệu đồng/công trình để đáp ứng chi phí cần thiết xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh đảm bảo chất lượng.

Năm 2020, toàn tỉnh Nghệ An, tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 85%, tăng 34% so với năm 2003 và tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn quốc gia đạt 60%, tăng 47% so với năm 2003; tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 74%, tăng 39% so với năm 2009; tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đạt 60%, tăng 34% so với năm 2009, góp phần vào kết quả chung đối với 246 xã về đích nông thôn mới, chiếm 59,85% tổng số xã khu vực nông thôn, 4 đơn vị cấp huyện hoàn thành  mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Bài và ảnh Thu Huyền

Các tin bài khác