Nâng cao hiệu quả chương trình tín dụng NS&VSMTNT

19/06/2018
(VBSP News) Từ nguồn vốn vay chương trình NS&VSMTNT của NHCSXH huyện Quan Sơn (Thanh Hóa), đã có hàng nghìn công trình như bể chứa nước, bể lọc, nhà tắm, nhà vệ sinh tự hoại được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn, đảm bảo sức khỏe và nâng cao đời sống cho người dân.
Được vay vốn của NHCSXH, các hộ dân ở xã Sơn Lư đã có nước sạch sử dụng

Được vay vốn của NHCSXH, các hộ dân ở xã Sơn Lư đã có nước sạch sử dụng

Trước đây, gia đình ông Lộc Văn Thành ở bản Hẹ, xã Sơn Lư thường xuyên dùng nước suối, nước mưa hoặc bắc đường ống đưa nước từ suối để sử dụng. Biết nguồn nước không đảm bảo vệ sinh nhưng gia đình ông vẫn phải dùng trong sinh hoạt hàng ngày vì không có điều kiện để xây dựng công trình nước sạch. Đầu năm 2018, ông quyết định vay 12 triệu đồng của NHCSXH huyện Quan Sơn để xây dựng công trình nước sạch và nhà vệ sinh tự hoại. Ngoài chương trình tín dụng nước sạch, ông Thành còn vay vốn hộ cận nghèo 40 triệu đồng để phát triển chăn nuôi.

Được biết, từ nguồn vốn chương trình NS&VSMTNT, xã Sơn Lư có 85% hộ dân được sử dụng nước sạch và công trình vệ sinh khép kín. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục phối hợp với ngân hàng tuyên truyền, tạo điều kiện hỗ trợ các hộ dân trên địa bàn tiếp cận nguồn vốn vay, phấn đấu đến cuối năm 2018, 100% số hộ dân trên địa bàn xã được sử dụng nước sạch và các công trình vệ sinh bảo đảm an toàn.

Hiện nay, huyện Quan Sơn đã có hàng nghìn hộ dân được tiếp cận vốn vay của chương trình NS&VSMTNT, tổng dư nợ chương trình đạt gần 16 tỷ đồng; mức vay tối đa mỗi hộ 12 triệu đồng, thời gian vay 60 tháng. Các hộ sử dụng nguồn vốn vay để đầu tư xây dựng các công trình, như bể chứa nước, bể lọc, nhà tắm, nhà vệ sinh tự hoại. Quá trình triển khai thực hiện chương trình tín dụng ưu đãi NS&VSMTNT, công tác phối hợp giữa NHCSXH và các ban, ngành, tổ chức hội, đoàn thể chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch tín dụng đến triển khai cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vốn. Chương trình đã giúp người dân phát huy nội lực trong giải quyết vấn đề NS&VSMTNT. Các hộ vay đều sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích; chất lượng cho vay và thu nợ, thu lãi được ngân hàng thực hiện tốt.

Ông Lê Anh Thiện - Giám đốc NHCSXH huyện Quan Sơn, cho biết: Trong quá trình triển khai, NHCSXH huyện Quan Sơn đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vốn. Nguồn vốn vay về NS&VSMTNT cùng với các chương trình vay vốn ưu đãi khác đã và đang góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn ở huyện Quan Sơn. Việc ngày càng có nhiều hộ dân được sử dụng nước sạch đã góp phần hoàn thành tiêu chí về môi trường trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Chương trình cho vay NS&VSMTNT đã đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân huyện Quan Sơn một cách đầy đủ, bền vững và hỗ trợ cộng đồng cải thiện các công trình vệ sinh hộ gia đình. Đồng thời, nâng cao nhận thức cho người dân về sử dụng nước sạch, công trình vệ sinh; bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng.

Theo Lương Khánh Báo Thanh Hóa

Các tin bài khác