Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023

13/06/2018
(VBSP News) Trong 02 ngày 11 và 12/6, tại Hà Nội, 437 đại biểu đại diện cho trên 160 nghìn đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng đã tham dự Đại hội Công đoàn NHVN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
img_6840

Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên BCH TW Đảng, Thống đốc NHNN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

6X0A4992

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đại hội vinh dự đón tiếp đồng chí Nguyễn Văn Giàu - Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại của Quốc hội; đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng chí Cù Thị Hậu, Đặng Ngọc Tùng - Nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; các đ/c nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ; đại diện các cơ quan TW và Hà Nội; đại diện các Công đoàn Ngành.

6X0A4627

Các đại biểu tham dự Đại hội

Về phía ngành Ngân hàng có đồng chí Lê Minh Hưng - Uỷ viên BCH TW Đảng, Thống đốc NHNN; đồng chí Cao Sỹ Kiêm, Lê Đức Thúy -  Nguyên Thống đốc NHNN; đồng chí Nguyễn Đồng Tiến - Phó Thống đốc NHNN, Chủ tịch Công đoàn NHVN; đồng chí Đào Minh Tú, Nguyễn Kim Anh, Nguyễn Thị Hồng - Phó Thống đốc NHNN; các đồng chí nguyên Phó Thống đốc NHNN; Lãnh đạo các Vụ, Cục, các đơn vị thuộc NHNN, Giám đốc NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố; các đồng chí Lãnh đạo cấp uỷ Đảng, lãnh đạo các Ngân hàng thương mại, Bảo hiểm tiền gửi, Ngân hàng Hợp tác xã. Đoàn đại biểu của NHCSXH gồm 34 đồng chí do Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng làm Trưởng đoàn tham dự Đại hội.

6X0A4643

Các đại biểu tham dự Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng Nguyễn Đồng Tiến - Phó Thống đốc NHNN, Chủ tịch Công đoàn NHVN nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, cán bộ đoàn viên và người lao động ngành Ngân hàng đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, cùng với sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN, đồng thời kế thừa, phát huy thành quả của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ công đoàn đi trước, BCH Công đoàn NHVN đã bám sát vào Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, mục tiêu phương hướng và nhiệm vụ của Đại hội V Công đoàn NHVN, nhiệm vụ chính trị của Ngành để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội V Công đoàn NHVN đặt ra và đã đạt được những kết quả to lớn. Nội dung hình thức hoạt động công đoàn đã phong phú, đa dạng, tổ chức công đoàn không ngừng phát triển nhanh về số lượng và chất lượng, thực sự là người đại diện, tin cậy của đoàn viên và người lao động, là cầu nối giữa Đảng, chuyên môn và người lao động. Hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn Ngành từng năm và từng giai đoạn.

6X0A4679

Đồng chí Nguyễn Đồng Tiến - Phó Thống đốc NHNN, Chủ tịch Công đoàn NHVN phát biểu khai mạc

Đại hội đã nghe và thảo luận Báo cáo kết quả tình hình CNVCLĐ và các hoạt động trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, Báo cáo kiểm điểm của BCH Công đoàn NHVN khóa V và quyết định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ cho giai đoạn 2018 - 2023; tham gia Báo cáo chính trị của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam và tham gia vào sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng nhấn mạnh: 5 năm qua, tuy gặp nhiều khó khăn, song hoạt động của Công đoàn NHVN đã đạt được nhiều thành tích thiết thực, hiệu quả, Công đoàn đã làm tốt chức năng tham gia quản lý và bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, tổ chức công đoàn; nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đã được Công đoàn NHVN đã tạo tiếng vang, có sức lan tỏa lớn trong Ngành. Đặc biệt là vai trò của tổ chức công đoàn tại các đơn vị tham gia vào quá trình tái cơ cấu tổ chức tín dụng theo sự chỉ đạo của Chính phủ, giúp cho người lao động tại các đơn vị hiểu, chia sẻ với chủ trương của Nhà nước; đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động… Công đoàn cũng đã làm tốt công tác an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng, xã hội trong công tác giảm nghèo, hỗ trợ các đối tượng chính sách, đồng bào vùng sâu, vùng xa, dân quân hải đảo…

Thống đốc nhấn mạnh, nhiệm vụ của toàn ngành Ngân hàng trong năm 2018 và một số năm tới chắc chắn còn nhiều khó khăn, thách thức mới. Thực hiện nhiệm vụ trên, Công đoàn NHVN cần bám sát các nhiệm vụ chính trị của Ngành, cụ thể hóa thành các mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ tới để thực hiện tốt nhiệm vụ Đại hội đề ra, đồng thời đóng góp thiết thực, hiệu quả vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành Ngân hàng mà Đảng, Nhà nước giao cho. Như tiếp tục, thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến đoàn viên, người lao động; quan tâm nắm bắt, giải quyết kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng của đoàn viên người lao động; giáo dục đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và tinh thần trách nhiệm. Phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham gia quản lý đơn vị, doanh nghiệp; tham gia thực hiện tốt quy chế dân ở cơ sở; tổ chức các phong trào hoạt động thi đua thiết thực, hiệu quả; tập trung đổi mới hình thức tổ chức hoạt động công đoàn thiết thực hiệu quả; tăng cường công tác đào tạo cán bộ công đoàn, đảm bảo tinh, gọn đáp ứng yêu cầu đặt ra. Với tỷ lệ nữ chiếm trên 50%, vì vậy đề nghị các cấp Công đoàn quan tâm đến hoạt động về giới, công tác chăm lo quyền lợi cho lao động nữ và chăm sóc trẻ em để đoàn viên, lao động yên tâm công tác…

6X0A4766

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đánh giá cao những kết quả hoạt động của Công đoàn NHVN trong nhiệm kỳ VI. Chủ tịch Bùi Văn Cường cũng thay mặt lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo NHNN, sự tạo điều kiện và phối hợp của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành đối với phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Chủ tịch Bùi Văn Cường lưu ý các cấp Công đoàn NHVN cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng; thực hiện văn hóa cơ quan, công sở và đề cao giá trị đạo đức nghề nghiệp; Chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng, động viên kịp thời những trường hợp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng loại hình Công đoàn cơ sở; tạo sự đổi mới và động lực thực sự trong phong trào; Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính tài sản, cơ sở vật chất của tổ chức công đoàn. Đồng thời tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng các hoạt động kiểm tra, nữ công, đối ngoại của công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Tại đại hội, đồng chí Bùi Văn Cường đã thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng Công đoàn NHVN Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2017.

6X0A4709

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (thứ 2 bên phải) tặng Cờ Thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho Công đoàn NHVN

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra BCH Công đoàn NHVN khoá VI gồm 51 đồng chí, trong đó Công đoàn NHCSXH có 3 đồng chí (đồng chí Đoàn Văn Khải - Chủ tịch Công đoàn NHCSXH, đồng chí Nguyễn Hoàng Phương - Phó Chủ tịch Công đoàn NHCSXH và đồng chí Đỗ Minh Hùng - Ủy viên BCH Công đoàn NHCSXH, Giám đốc Ban TCCB). Đồng chí Đào Minh Tú - Ủy viên BCS Đảng, Phó Thống đốc NHNN được các đại biểu tại Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn NHVN khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2013. Các đồng chí Nguyễn Văn Tân và đồng chí Trần Hồng Tuấn giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn NHVN. Đại hội cũng đã bầu 9 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VII.

26126

6X0A4819

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023

6X0A5010

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường chúc mừng BCH Công đoàn NHVN nhiệm kỳ 2018 - 2023

6X0A4786

Đồng chí Đào Minh Tú - Phó Thống đốc NHNN, Chủ tịch Công đoàn NHVN khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 phát biểu nhận nhiệm vụ

6X0A5049

Đại hội chia tay các Ủy viên BCH, UBKT khóa V thôi không tham gia BCH, UBKT khóa VI

PV

Các tin bài khác