Tín dụng chính sách giúp người dân Nghĩa Lộ giảm nghèo bền vững

18/03/2021
(VBSP News) Để nâng cao chất lượng tín dụng, thời gian qua, NHCSXH TX Nghĩa Lộ (Yên Bái) đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, UBND các xã, phường, Tổ tiết kiệm và vay vốn làm tốt công tác truyền thông cũng như tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho 100% các đối tượng.
nghia lo

Một mô hình phát triển chăn nuôi trâu từ đồng vốn chính sách ở TX Nghĩa Lộ

Tại các Điểm giao dịch xã, phiên giao dịch, NHCSXH TX Nghĩa Lộ đã gắn biển chỉ dẫn, nội quy giao dịch, thông báo các chương trình cho vay, hòm thư góp ý, niêm yết các văn bản chỉ đạo của cấp trên, việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay một số chương trình tín dụng chính sách, công khai danh sách để thuận tiện đối chiếu tại cơ sở…
Trong năm 2020, NHCSXH thị xã đã tổ chức 140 phiên giao dịch tại các xã, phường, thị trấn; tỷ lệ giải ngân đạt 100%; tỷ lệ thu lãi đạt 99,9%; tỷ lệ thu nợ đạt 98,8%. Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác triển khai các văn bản chỉ đạo của các cấp, với tổng dư nợ ủy thác đạt 302.559 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 99,9% tổng dư nợ. Trong đó: Hội Nông dân dư nợ 85.050 triệu đồng với 2.005 hộ vay vốn; Hội Phụ nữ dư nợ 87.774 triệu đồng với 2.048 hộ vay vốn; Hội Cựu chiến binh dư nợ 67.865 triệu đồng với 1.627 hộ vay vốn; Đoàn Thanh niên dư nợ 57.633 triệu đồng với 1.348  hộ vay vốn.
Đến hết năm 2020, tổng nguồn vốn thực hiện đạt 303.892 triệu đồng, tăng 176.731 triệu đồng so năm 2019. Trong đó, nguồn vốn Trung ương chuyển 263.094 triệu đồng, nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất 38.894 triệu đồng, nguồn vốn huy động tiền gửi tiết kiệm qua Tổ tiết kiệm và vay vốn là 18.560 triệu đồng, nguồn vốn tiền gửi các tổ chức cá nhân 20.334 triệu đồng… đạt 100% kế hoạch năm. Doanh số cho vay mới đạt trên 83.500 triệu đồng với 2.155 lượt khách hàng vay vốn, doanh số thu nợ đạt 57.789 triệu đồng.
Ngoài ra, NHCSXH thị xã tăng cường kiểm tra, giám sát tại cơ sở cũng như tại các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch, hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn; tư vấn, định hướng người vay sử dụng vốn hiệu quả cao nhất.  
Nhờ sử dụng đồng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, người dân có điều kiện trả lãi, trả gốc đúng kỳ, đúng hạn, tỷ lệ nợ quá hạn đã giảm còn 0,08%. Có vốn ưu đãi, người dân có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống. Nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH TX Nghĩa Lộ đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xuống dưới 10%.

Bài và ảnh A Mua

Các tin bài khác