Hải Dương giải ngân cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng dịch COVID-19

24/05/2022
(VBSP News) Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hải Dương vừa giải ngân những món vay đầu tiên của chương trình cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động do COVID-19 theo Nghị quyết số 11-NQ/CP của Chính phủ.
von-tin-dung-chinh-sach-theo-nghi-quyet-11-da-toi-tay-nguoi-dan-5-165709

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hải Dương hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ vay vốn đảm bảo giải ngân nhanh chóng, kịp thời

Theo đó, 3 cơ sở giáo dục mầm non gồm: Trường Mầm non Bibi, Nhóm trẻ mầm non tư thục Hải Đăng, Cơ sở mầm non tư thục Thiên Thần (đều ở huyện Gia Lộc) đã được chi nhánh NHCSXH tỉnh Hải Dương làm thủ tục giải ngân vay vốn với tổng số tiền là 260 triệu đồng, thời hạn vay 36 tháng, lãi suất ưu đãi 3,3%/năm. Mục đích vay sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm trang thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19; mua sắm thiết bị nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục để phục hồi, duy trì hoạt động. Đây là những khách hàng đầu tiên có nhu cầu đăng ký vay vốn chương trình cho cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/CP của Chính phủ, chi nhánh NHCSXH tỉnh Hải Dương được Trung ương phân bổ nguồn vốn 158 tỷ đồng để thực hiện cho vay ưu đãi ở 4 chương trình tín dụng ưu đãi. Đến nay, tổng nguồn vốn giải ngân Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của chi nhánh NHCSXH tỉnh Hải Dương đạt gần 40,2 tỷ đồng. Trong đó, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm hơn 31,6 tỷ đồng với 630 khách hàng vay vốn; cho vay cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê nhà ở xã hội gần 8 tỷ đồng, với 27 khách hàng vay vốn; cho vay HSSV mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập 610 triệu đồng, với 61 khách hàng vay vốn.
TP Hải Dương vẫn là địa phương có dư nợ chính sách theo Nghị quyết số 11 chiếm tỷ trọng cao nhất tỉnh với gần 7 tỷ đồng (chiếm 17,2% tổng dư nợ), xếp thứ 2 là TP Chí Linh với gần 3,8 tỷ đồng (chiếm 9,4% tổng dư nợ).

Hà Kiên

Các tin bài khác