Bến Tre tích cực huy động người dân gửi tiền tiết kiệm

16/05/2022
(VBSP News) Từ khi phát động chương trình "Ngày gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo", đến nay, chi nhánh NHCSXH tỉnh Bến Tre đã huy động được gần 36,5 tỷ đồng với 610 khách hàng tham gia.
vna-potal-ben-tre-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-diem-tua-cho-thuong-binh-cuu-chien-binh-thoat-ngheo-stand-20220516103657

Người dân tỉnh Bến Tre tham gia gửi tiền tiết kiệm tại Điểm giao dịch xã

Theo kế hoạch, Bến Tre sẽ phấn đấu năm 2022 tăng trưởng nguồn vốn huy động đạt 50 tỷ đồng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, Nguyễn Thị Bé Mười cho biết: Tín dụng chính sách xã hội thực sự trở thành một trong những công cụ hữu hiệu thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo đa chiều bền vững, về xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội tại địa phương.
Trong thời gian qua, nguồn vốn cho vay chủ yếu là các nguồn lực do Nhà nước huy động, chưa đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Do vậy, việc huy động nguồn lực từ các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng xã hội để chung tay lo cho người nghèo, giúp họ có nguồn vốn thực hiện sinh kế thoát nghèo bền vững là việc làm hết sức cần thiết, có tính nhân văn sâu sắc. Việc tham gia gửi tiết kiệm sẽ tạo cơ hội, điều kiện có thêm nhiều người nghèo có vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.
Phó Giám chi nhánh NHCSXH tỉnh Bến Tre, Nguyễn Mạnh Hoài chia sẻ: Phát động từ cuối tháng 1.2022, đến nay, chương trình “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” đạt được kết quả tích cực, có tính lan tỏa trong nhân dân. Các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện từ tỉnh đến cơ sở, vận động hội viên, khách hàng tích cực tham gia.
Đặc biệt, rất nhiều khách hàng gửi từ 500 triệu đồng trở lên với thời hạn gửi 12 tháng, tạo nguồn vốn ổn định để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tính đến cuối tháng 3.20252, nguồn vốn huy động “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” đạt gần 36,5 tỷ đồng, với 610 khách hàng tham gia.
Trong số đó, Hội Phụ nữ huy động đạt gần 19 tỷ đồng với 274 khách hàng tham gia; Hội Nông dân huy động đạt hơn 10,3 tỷ đồng với 187 khách hàng tham gia; Hội CCB huy động đạt hơn 4,3 tỷ đồng với 90 khách hàng tham gia; Đoàn Thanh niên huy động 64 khách hàng tham gia với trên 3 tỷ đồng.
Tuy nhiên, có rất ít khách hàng là các tổ chức, doanh nghiệp tham gia hưởng ứng. Hầu hết khách hàng tham gia là Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn, nên phần lớn các món gửi tiết kiệm là nhỏ lẻ, thời hạn gửi ngắn, số dư duy trì tại ngân hàng nhanh và thiếu tính bền vững.
Trong thời gian tới, đơn vị sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng dân cư… tham gia, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng số dư tiền gửi tiết kiệm vì người nghèo năm 2022 đạt chỉ tiêu 50 tỷ đồng.

Bài và ảnh Chương Đài

Các tin bài khác