Đồng hành cùng người dân Bến Tre

12/05/2022
(VBSP News) Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, chi nhánh NHCSXH tỉnh Bến Tre đã sớm triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bến Tre tích cực giải ngân nguồn vốn đồng hành cùng người dân phục hồi sản xuất

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bến Tre tích cực giải ngân nguồn vốn đồng hành cùng người dân phục hồi sản xuất

Dịch bệnh COVID-19 đang được kiểm soát tốt, hoạt động sản xuất của người dân dần trở lại bình thường. Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sa”, chi nhánh NHCSXH tỉnh Bến Tre đã sớm triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, kịp thời giải ngân vốn tín dụng chính sách để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất và ổn định cuộc sống sau đại dịch COVID-19.

Phó Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Bến Tre, Nguyễn Mạnh Hoài cho biết, Bến Tre được phân bổ 52 tỷ đồng vốn các chương trình tín dụng ưu đãi thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; trong đó, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP và Nghị định 74/2019/NĐ-CP là 30 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP là 17 tỷ đồng; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 là 5 tỷ đồng.

Xác định nguồn vốn tín dụng “trợ lực” để khôi phục và phát triển kinh tế sau dịch COVID-19, chi nhánh NHCSXH tỉnh Bến Tre đã phối hợp với các địa phương và các ngành liên quan tiến hành rà soát nhu cầu vay vốn của các hộ dân, doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn bảo đảm chính sách được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Đồng thời, kiểm tra, giám sát thường xuyên tình hình sử dụng vốn vay của các đối tượng thụ hưởng.

Phó Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Bến Tre thông tin, ngay từ cuối tháng 4.2022, các huyện, thành trên địa bàn tỉnh đã tổ chức giải ngân tiền vay đến đối tượng thụ hưởng; trong đó Phòng giao dịch NHCSXH huyện Châu Thành là đơn vị triển khai giải ngân sớm nhất.

Đến ngày 9.5, tổng số tiền đã giải ngân là gần 17 tỷ đồng với gần 400 khách hàng vay vốn; trong đó, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm hơn 16,5 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP cho 1 khách hàng với số tiền 250 triệu đồng; cho vay hộ gia đình HSSV có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến 90 triệu đồng cho 9 khách hàng.

Chi nhánh NHCSXH tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện giải ngân khẩn trương trong tháng 5, nhằm sớm hoàn thành chỉ tiêu được giao, làm cơ sở đề xuất Trung ương bổ sung vốn nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng.

Thông qua kết quả rà soát từ địa phương, tổng nhu cầu vốn của các đối tượng thụ hưởng để thực hiện 3 chương trình theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ là 646 tỷ đồng. Trong đó, nhu cầu vốn vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là 603 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội là 32 tỷ đồng, cho vay HSSV mua máy tính, thiết bị học trực tuyến là 10 tỷ đồng; cho vay đối với các cơ sở giao dục mầm non, tiểu học ngoài công lập là 1 tỷ đồng. Hiện, đơn vị xây dựng kế hoạch cho vay năm 2022 là 286 tỷ đồng, năm 2023 là 359 tỷ đồng.

Trong năm 2021, dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của người dân, doanh nghiệp, chi nhánh đã thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bằng nhiều biện pháp. Cụ thể đã gia hạn nợ cho 1.040 khách hàng với dư nợ đến hạn được gia hạn là 17,3 tỷ đồng; cho vay bổ sung 663 khách với gần 18 tỷ đồng; cho vay mới trên 20.000 khách hàng với số tiền trên 654 tỷ đồng…

Tính đến cuối tháng 4.2022, chi nhánh NHCSXH tỉnh đã giải ngân tổng số tiền 538,2 tỷ đồng cho 15.805 khách hàng vay vốn; trong đó, đã giải quyết cho 1.335 hộ nghèo vay 64,4 tỷ đồng; 1.936 hộ cận nghèo vay 1010 tỷ đồng; 875 hộ mới thoát nghèo vay 45,2 tỷ đồng; 1.501 hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn vay 65 tỷ đồng…

Bài và ảnh Chương Đài

Các tin bài khác