An Giang nỗ lực thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội

16/05/2022
(VBSP News) Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, chi nhánh NHCSXH tỉnh An Giang đã phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan để triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm kịp thời, đưa nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đến đúng đối tượng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
1(304)

Người dân nhận tiền vay tại NHCSXH tỉnh An Giang

Tín dụng chính sách xã hội góp phần phục hồi kinh tế
Xác định được vai trò, tầm quan trọng trong chính sách của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP nhằm phục hồi, phát triển nhanh hoạt động SXKD, UBND tỉnh An Giang đã tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi qua NHCSXH, hỗ trợ lãi suất cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách cho vay để mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn được tiếp cận chính sách; tạo điều kiện cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 tiếp cận nguồn vốn để khôi phục SXKD, ổn định cuộc sống…
Thông qua rà soát sơ bộ, nhu cầu tăng trưởng nguồn vốn của chi nhánh NHCSXH tỉnh An Giang trong hai năm 2022 - 2023 đối với chương trình cho vay giải quyết việc làm khoảng 180 tỷ đồng và cho vay NOXH khoảng 80 tỷ đồng. Trong đó, năm 2022, nhu cầu cho vay giải quyết việc làm là 89 tỷ đồng, cho vay chương trình NOXH 36 tỷ đồng. Hiện nay, chi nhánh đang tiếp tục thực hiện rà soát nhu cầu nguồn vốn tín dụng về các chương trình cho vay HSSV để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập; cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu của phòng, chống dịch, để trình cấp trên bố trí nguồn vốn kịp thời.
Từ đầu năm đến hết tháng 4.2022, chi nhánh NHCSXH tỉnh An Giang đã giải ngân cho 181 khách hàng vay vốn các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP, với số tiền hơn 8,4 tỷ đồng. Trong đó, 146 khách hàng vay vốn chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, với số tiền 8 tỷ đồng; 34 khách hàng vay vốn chương trình HSSV để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập, với số tiền 0,34 tỷ đồng; 1 khách hàng vay vốn chương trình NOXH, với số tiền 0,1 tỷ đồng.
Song hành nỗ lực giúp người dân địa phương thoát nghèo
Chi nhánh NHCSXH tỉnh An Giang luôn xác định tín dụng chính sách xã hội là công cụ kinh tế hữu hiệu của Nhà nước trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, nhanh, bền vững; góp phần tích cực thực hiện thành công các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, Sở ngành, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Công tác tuyên truyền được thực hiện dưới nhiều hình thức, giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm của các hộ vay vốn đối với khoản vay và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ khi vay vốn; sử dụng vốn đúng mục đích.
Để đưa vốn tới người dân, chi nhánh NHCSXH tỉnh An Giang đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, xã, phường, thị trấn thực hiện hiệu quả việc ủy thác cho vay vốn. Đồng thời, chỉ đạo Phòng giao dịch tích cực phối hợp các địa phương rà soát đối tượng có nhu cầu, tuyên truyền về chính sách đến người dân, nhanh chóng xem xét, thẩm định, giải ngân cho hộ có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn.
Đến hết quý I.2022, tổng nguồn vốn của chi nhánh đạt trên 3.751 tỷ đồng, tăng 60,5 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 3.742 tỷ đồng, tăng 54 tỷ đồng so năm 2021, tỷ lệ tăng là 1,47% với hơn 145 nghìn hộ còn dư nợ. Trong quý I/2022, doanh số cho vay đạt 253 tỷ đồng, với 7.164 hộ được vay vốn. Trong đó, 417 lượt khách hàng vay vốn chương trình cho vay hộ nghèo; 1.049 lượt khách hàng vay vốn hộ mới thoát nghèo; 1.763 lượt khách hàng vay vốn hộ cận nghèo; 451 lượt khách hàng vay vốn HSSV có hoàn cảnh khó khăn được; 2.716 lượt khách hàng vay vốn NS&VSMTNT; 498 lượt khách hàng vay vốn giải quyết việc làm; 248 lượt khách hàng vay vốn hộ gia đình SXKD vùng khó khăn được.
Thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, NHCSXH các cấp phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chương trình tín dụng chính sách xã hội để người dân nắm bắt, tiếp cận và sử dụng vốn vay hiệu quả, đúng mục đích. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh; đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi. Trong đó, tập trung tổ chức triển khai nhanh, kịp thời, đúng quy định các chương trình tín dụng mới được ban hành, nhất là việc khẩn trương triển khai nhanh và hiệu quả công tác giải ngân vốn vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; tranh thủ tốt các nguồn vốn từ Trung ương để thực hiện cho vay người nghèo, các đối tượng chính sách trên địa bàn, phấn đấu tăng trưởng dư nợ 10%.

Clip truyền hình An Giang giải ngân vốn phục hồi phát triển kinh tế - xã hội cho người dân

Bài và ảnh Trâm Anh

Các tin bài khác