Đồng hành cùng nông dân trong phát triển kinh tế

14/11/2014
(VBSP News) Nhằm phát huy vai trò trong việc hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, những năm qua Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn luôn chủ động xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với từng địa bàn. Qua đó khuyến khích hội viên nông dân phấn đấu vươn lên bằng chính nội lực của mình.
Mô hình trồng rau sạch của hội viên nông dân huyện Văn Lãng

Mô hình trồng rau sạch của hội viên nông dân huyện Văn Lãng

Theo ông Lã Tuấn Nam - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cao Lộc: Nhiều năm qua, Hội Nông dân huyện đã vận dụng các chính sách để hỗ trợ hội viên, nông dân trong quá trình phát triển kinh tế. Thường xuyên mở các lớp tập huấn, chuyển giao KHKT cho hội viên. Trong những tháng đầu năm 2014, hội đã phối hợp giải ngân trên 4,5 tỷ đồng vốn từ NHCSXH huyện, nâng tổng dư nợ đến nay lên hơn 41 tỷ đồng, với 2.391 hộ được vay. Giải ngân trên 1,2 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện, triển khai 11 dự án với 42 hộ được vay thực hiện các mô hình do hội xây dựng. Vận động hội viên đóng góp vào quỹ hội cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển kinh tế với nguồn quỹ được đóng góp lên 407 triệu đồng.

Cùng với Hội Nông dân huyện Cao Lộc, nhiều Hội Nông dân ở các huyện trong tỉnh cũng đã phát huy tốt vai trò của tổ chức hội, đồng hành cùng hội viên nông dân trong việc phát triển kinh tế. Như Hội Nông dân huyện Tràng Định, Hữu Lũng, Lộc Bình hiện đều nhận ủy thác từ NHCSXH cho hội viên vay với tổng dư nợ trên 50 tỷ đồng. Quản lý nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp trên 1 tỷ đồng thực hiện các dự án hỗ trợ hội viên. Trong đó hầu hết các huyện, thành hội đã tham mưu Ban chỉ đạo cấp huyện, thành phố ban hành kế hoạch và tổ chức vận động xã hội đóng góp xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân.

Ông Hoàng Văn Thiết - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn, cho biết: Để có được kết quả đó, những năm qua hội đã tích cực tuyên truyền vận động, phổ biến kiến thức, chuyển giao KHKT để hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất. Từ đầu năm tới nay, Hội Nông dân tỉnh đã tiến hành mở 22 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 1.216 cán bộ hội các cấp. Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn mở các lớp tập huấn khuyến nông, khuyến lâm và chuyển giao, ứng dụng KHKT vào sản xuất. Tổ chức mở 67 lớp dạy nghề cho 1.890 hội viên. Thực hiện ứng trước trên 1.700 tấn phân bón trả chậm các loại cho hội viên kịp thời phát triển sản xuất. Xây dựng các mô hình điểm về cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, đầu ra ổn định, phù hợp với điều kiện từng vùng như: Mô hình trồng rau an toàn; mô hình nuôi gà bán chăn thả; mô hình trồng nấm… Với tổng số vốn được giải ngân từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp là gần 6 tỷ đồng; giải ngân 96 tỷ đồng từ vốn nhận ủy thác với NHCSXH cho 4.249 hộ nghèo vay, nâng tổng dư nợ đến nay lên trên 478 tỷ đồng.

Để phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cấp hội cơ sở trong việc xây dựng, củng cố tổ chức hội. Xây dựng các dự án phù hợp, cung cấp vốn, giống, kỹ thuật hỗ trợ hội viên trong phát triển kinh tế, vận động hội viên tham gia đăng ký phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi.

Thanh Tùng

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác