“Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”

01/07/2015
(VBSP News) Sáng 01/7/2015 tại Hà Nội, Đảng bộ NHCSXH TW đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự Đại hội có đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên dự khuyết BCH TW Đảng - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW; đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW; đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng - Phó Thống đốc NHNN; đại diện lãnh đạo các Ban, cơ quan của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW; đại diện Đảng ủy các NHTM, Ngân hàng Phát triển, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cùng 135 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 426 đảng viên của Đảng bộ NHCSXH TW.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Dương Quyết Thắng - Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc nhấn mạnh: Với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ IV có nhiệm vụ kiểm điểm, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXH lần thứ III; đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, Đại hội lần thứ II Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa to lớn, định hướng, động viên cán bộ đảng viên, viên chức và người lao động tiếp tục phát huy sức mạnh, trí tuệ, ý thức trách nhiệm và sự đoàn kết thống nhất để xây dựng Đảng bộ không ngừng lớn mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu khai mạc Đại hội

Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu khai mạc Đại hội

Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ NHCSXH TW khóa III, nhiệm kỳ 2010 - 2015 do đồng chí Nguyễn Đức Vui - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trình bày đã nêu rõ: trong nhiệm kỳ, Đảng bộ NHCSXH đã nắm vững, vận dụng sáng tạo chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW, bám sát Nghị quyết HĐQT NHCSXH lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXH lần thứ 3, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hệ thống NHCSXH phát triển toàn diện, bền vững.

Trong  nhiệm kỳ, Đảng ủy, Ban điều hành đã chỉ đạo toàn hệ thống tập trung huy động các nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách.

Đại hội đã diễn ra một cách dân chủ, công khai và thống nhất cao

Đại hội đã diễn ra một cách dân chủ, công khai và thống nhất cao

Tổng nguồn vốn đến 31/3/2015 đạt trên 136 nghìn tỷ đồng, tăng 51,2% so với đầu nhiệm kỳ, tăng trưởng bình quân hàng năm 13,10%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Tổng dư nợ đạt gần 130 nghìn tỷ đồng, tăng 44,7% so với đầu nhiệm kỳ, tăng trưởng bình quân hàng năm 12,41%, vượt 2,4% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Chất lượng tín dụng không ngừng được củng cố, nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh còn 0,88%/ tổng dư nợ, giảm 0,32% so với đầu nhiệm kỳ, vượt chỉ tiêu đề ra.

Vốn tín dụng chính sách đã giúp cho trên 25 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện sống…, trong đó trên 3,6 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 11,8 triệu lao động, trong đó trên 104 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp trên 3,3 triệu học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 6,6 triệu công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh ở nông thôn, xây dựng được 484 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách, 700 chòi tránh lũ, trên 102 nghìn ngôi nhà vượt lũ cho hộ gia đình vùng đồng bằng sông Cửu Long…

Hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách của NHCSXH đã được Ban Bí thư TW Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành ở TW, cấp ủy, chính quyền các địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao: là giải pháp sáng tạo có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế theo định hướng XHCN. Chính sách tín dụng ưu đãi là một trong những điểm sáng trong các chính sách giảm nghèo. Đây là chính sách xây dựng được mối liên kết tốt giữa Nhà nước, thông qua NHCSXH, với các tổ chức đoàn thể và người nghèo, phát huy được tính chủ động, nâng cao trách nhiệm của người nghèo với chính quyền cơ sở thông qua việc giữ mối liên hệ, hướng dẫn làm ăn, đôn đốc giải ngân, thu nợ của ngân hàng…

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ NHCSXH TW đã luôn quan tâm, chú trọng thực hiện tốt việc giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động. Xây dựng và thực hiện thành công các chương trình, kế hoạch hành động, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng. Phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, các Nghị quyết Hội nghị TW khóa XI của Đảng và các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW như: Nghị quyết TW 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội… Nhờ đó, cán bộ, đảng viên, người lao động yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy và sự phát triển của NHCSXH, giữ vững được sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong chỉ đạo, điều hành. Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ NHCSXH TW đã kết nạp 122 đảng viên, đạt 120% kế hoạch.

Bên cạnh việc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ NHCSXH đã lãnh đạo thực hiện tốt kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2020, phát động trong toàn hệ thống thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng; quan tâm chăm lo, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ và người lao động; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng; chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội đổi mới phương thức hoạt động, xử lý kịp thời những tồn tại, vướng mắc; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ ở cơ sở…

Với thành tích đạt được trong những năm qua, NHCSXH đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì, Đảng bộ NHCSXH TW được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW tặng Cờ Thi đua xuất sắc và nhiều tổ chức Đảng và cá nhân trong Đảng bộ NHCSXH TW được Nhà nước, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW, các Bộ, ngành TW tôn vinh, khen thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Đảng bộ NHCSXH TW nhận Cờ khen thưởng của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW

Đảng bộ NHCSXH TW nhận Cờ khen thưởng của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, bám sát sự chỉ đạo của HĐQT, tập thể Đảng ủy, Ban điều hành NHCSXH và cả hệ thống NHCSXH phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp. Dư nợ tăng trưởng hàng năm từ 6% - 10%. Tỷ lệ nợ quá hạn dưới 2%/tổng dư nợ. Phấn đấu 100% đảng viên học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng; hàng năm, có trên 95% đảng viên xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 70% tổ chức Đảng đạt trong sạch, vững mạnh; mỗi năm kết nạp ít nhất 20 đảng viên…

Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ NHCSXH TW và toàn hệ thống đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng cũng như thực hiện tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách; góp phần tích cực, quan trọng vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW cũng nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 mà BCH Đảng bộ NHCSXH TW khóa IV trình Đại hội. Đồng thời, nhấn mạnh một số nội dung trọng yếu Đại hội cần thảo luận, xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới:  Đảng bộ cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cấp ủy, tổ chức đảng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”; Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tổ chức thực hiện tốt 6 mục tiêu trong Chiến lược phát triển bền vững NHCSXH đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bên cạnh đó, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, gắn với đẩy mạnh công tác kiểm soát nội bộ. Đồng chí cũng đề nghị Đại hội cần tập trung đóng góp những ý kiến sâu sắc, trí tuệ cho Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và Đại hội lần thứ 2 của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW. Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối bày tỏ sự tin tưởng với quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên NHCSXH sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, trách nhiệm, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội đề ra.

Theo chương trình, Đại hội sẽ tiếp tục làm việc trong ngày 01 và 02/7/2015 để bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH TW khóa IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác