Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - người khởi xướng cho công cuộc đổi mới

30/06/2015
(VBSP News) Qua gần 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Những thành tựu đó đã khẳng định đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với quy luật khách quan của lịch sử, của Việt Nam và nguyện vọng thiết tha của nhân dân, trong đó có vai trò, đóng góp to lớn, quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2015) là dịp để toàn Đảng, toàn dân tưởng nhớ, tôn vinh những cống hiến lớn lao của đồng chí đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và sự nghiệp đổi mới của đất nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh phát biểu tại Đại hội Đảng VI - Đại hội “Đổi mới” của Việt Nam, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 15 - 18/12/1986 với chủ đề “Hoạch định đường lối đổi mới toàn diện, sâu sắc và triệt để” Ảnh: Tư liệu TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh phát biểu tại Đại hội Đảng VI - Đại hội “Đổi mới” của Việt Nam, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 15 - 18/12/1986 với chủ đề “Hoạch định đường lối đổi mới toàn diện, sâu sắc và triệt để”
                                                                                                                                       Ảnh: Tư liệu TTXVN

Sinh trưởng ở miền Bắc nhưng gần trọn cuộc đời, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh sống, hoạt động cách mạng ở Nam bộ và giữ các trọng trách: Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn; Ủy viên Thường vụ xứ ủy Nam Bộ trong kháng chiến; Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, sau ngày thống nhất đất nước rồi được giao trọng trách làm Tổng Bí thư Đảng năm 1986 - năm Việt Nam bắt đầu công cuộc đổi mới.

Theo cách mạng từ năm 14 tuổi, nhiều lần vào tù ra khám, bị đàn áp dưới ách quân thù, đồng chí hiểu rõ nỗi thống khổ của người dân. Cho nên, từ thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ đến khi hòa bình lập lại, xây dựng đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh luôn gần dân, tin dân, lấy dân làm gốc. Từ việc luôn bám sát cơ sở, lắng nghe tiếng nói của đồng bào, đồng chí đã cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đưa ra những chủ trương, chính sách sáng suốt, thúc đẩy sự phát triển và nhất là hợp lòng dân.

Năm 1980, khi giữ chức vụ cao nhất của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã “bật đèn xanh” cho thành phố Hồ Chí Minh “xé rào” đổi mới, xóa bỏ cơ chế tập trung, bao cấp, thí điểm đổi mới quản lý kinh tế ở một số doanh nghiệp Nhà nước. Đây là những bước đột phá đầu tiên mặc dù chưa hoàn thiện nhằm xóa bỏ cơ chế quản lý cũ. Dù còn nhiều ý kiến trái chiều cho rằng thành phố chạy theo cơ chế thị trường nhưng đồng chí vẫn kiên định với cách làm này.

Những chính sách đổi mới ấy càng mạnh mẽ hơn khi đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI vào tháng 12/1986. Với tầm tư duy chiến lược nhạy bén, vận dụng lý luận vào thực tiễn một cách nhuần nhuyễn, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã nêu ra và kiên trì thực hiện đổi mới có nguyên tắc - đổi mới nhưng luôn luôn giữ vững định hướng XHCN, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã cùng tập thể BCH TW Đảng vững vàng, chủ động, sáng tạo, chèo lái con thuyền cách mạng vượt những bước hiểm nghèo của thời kỳ xảy ra những biến động to lớn trên thế giới, đẩy mạnh công cuộc đổi mới và thu được những thành tựu rất quan trọng.

Kiên định trong chiến đấu, nghiêm túc trong công việc, sáng tạo trong đổi mới - đó là những gì đã được thể hiện trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Đáng quý hơn cả, thế hệ hôm nay còn học được từ đồng chí Nguyễn Văn Linh - người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương tiêu biểu về rèn luyện đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, luôn giữ vững khí tiết, đạo đức, tư cách của người cộng sản, một lòng kiên trung, sắt son với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng không gì lay chuyển được; đồng thời, lại rất mạnh mẽ, quyết liệt và giàu sức sáng tạo.

Trong nhiệm kỳ Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã cùng Bộ Chính trị, BCH TW trình Đại hội VII của Đảng, khẳng định cùng với chủ nghĩa Mác Lênin, Đảng ta nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng” và trong mọi trọng trách, đồng chí Nguyễn Văn Linh luôn kiên định thực hiện.

Qua gần 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Những thành tựu đó đã khẳng định đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với quy luật khách quan của lịch sử, của Việt Nam và nguyện vọng thiết tha của nhân dân, trong đó có vai trò, đóng góp to lớn, quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2015) là dịp để toàn Đảng, toàn dân ta cùng nhau ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và công lao cống hiến của đồng chí đối với Đảng và dân tộc; về tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, cao đẹp; về tư duy đổi mới, phong cách tập thể, dân chủ, tác phong sâu sát quần chúng, lối sống giản dị của đồng chí. Góp phần thiết thực vào việc giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, thanh niên Việt Nam, hôm nay và mai sau.

VBSP News (tổng hợp)

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác