Đảng bộ NHCSXH TW lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt tín dụng chính sách

29/06/2015
(VBSP News) Theo báo cáo, lịch sử Đảng bộ NHCSXH TW gắn liền với chặng đường xây dựng và phát triển của NHCSXH. Đúng dịp NHCSXH khai trương, đi vào hoạt động tháng 3/2003, Đảng bộ cũng được thành lập theo Quyết định số 65/2003 của Ban Thường vụ Đảng uỷ cơ quan Ngân hàng TW trên cơ sở củng cố, kiện toàn Chi bộ Ngân hàng Phục vụ người nghèo.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy NHCSXH TW, thời gian qua NHCSXH đã cho trên 25 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn ưu đãi, có cơ hội vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn quốc từ 14,2% năm 2011 xuống còn 5,8% năm 2014

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy NHCSXH TW, thời gian qua NHCSXH đã cho trên 25 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn ưu đãi, có cơ hội vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn quốc từ 14,2% năm 2011 xuống còn 5,8% năm 2014

Trải qua hơn 1 thập kỷ, Đảng bộ NHCSXH TW đã từng bước phát triển từ 1 Đảng bộ cơ sở lâm thời chỉ có 40 đảng viên, 7 chi bộ trực thuộc, sau khi sáp nhập thêm Đảng bộ NHCSXH TP. Hà Nội đã được nâng cấp trở thành Đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ khối Doanh nghiệp TW với 426 đảng viên và 21 Chi, Đảng bộ trực thuộc, gồm 17 chi bộ trực thuộc, 3 chi bộ cơ sở và 1 Đảng bộ cơ sở. Đảng bộ NHCSXH TW cũng đã hoàn thành 3 kỳ Đại hội và đang tiến tới Đại hội lần thứ IV để đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn 2015 - 2020.

Chặng đường 12 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ NHCSXH TW, nhất là từ sau Đại hội Đảng bộ lần thứ III (tháng 8/2010) NHCSXH luôn gặp những thuận lợi và khó khăn đan xen, trong đó thách thức lớn nhất là tỷ lệ hộ nghèo giữa các vùng miền còn khoảng cách khá lớn, đồng thời nhu cầu tiếp cận, thụ hưởng nguồn vốn chính sách trong nhân dân ngày càng cao, bức thiết.

Trong hoàn cảnh đó, Đảng uỷ NHCSXH TW đã nhận thức đầy đủ về vai trò, nhiệm vụ của mình và nắm vững, vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng, tập trung lãnh đạo cán bộ đảng viên, người lao động trong toàn hệ thống vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ III đã đề ra.

Liên tục 5 năm qua, Đảng uỷ NHCSXH TW đã lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện, chú trọng đến những khâu trọng tâm, trọng điểm, tạo tiền đề cho đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thiết thực vào thành công của chương trình giảm nghèo bền vững của Đảng và Nhà nước.

Đó là việc Đảng uỷ NHCSXH TW thường xuyên và đẩy mạnh chỉ đạo hoàn thiện mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách xã hội phù hơp với điều kiện và đặc thù ở nước ta; tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2010 - 2020 và Chỉ thị số 40/CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Đó là việc tích cực củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, nhất là ở một số nơi thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ có tỷ lệ nợ quá hạn cao. Đồng thời, tập trung huy động các nguồn lực và đẩy nhanh tiến bộ giải ngân các chương trình tín dụng ưu đãi, đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác; chú trọng ưu tiên vốn cho vùng sâu, vùng xa, các xã đặc biệt khó khăn, các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ.

Nhờ công tác lãnh đạo của Đảng uỷ NHCSXH TW, đến nay, tổng nguồn vốn của NHCSXH đạt trên 136 nghìn tỷ đồng; tổng dư nợ đạt gần 131 nghìn tỷ đồng. Trong 12 năm qua, NHCSXH đã cho vay trên 25 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách, trong đó trên 3,6 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 11,8 triệu lao động, trong đó trên 104 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp trên 3,3 triệu học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 6,6 triệu công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh ở nông thôn, xây dựng được 484 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách, 700 chòi tránh lũ, trên 102 nghìn ngôi nhà vượt lũ cho hộ gia đình vùng đồng bằng sông Cửu Long… góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn quốc từ 14,2% năm 2011 xuống còn 5,8% năm 2014; tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh còn 0,88% tổng dư nợ, giảm 0,32% so với đầu nhiệm kỳ Đảng uỷ NHCSXH TW khóa III. Ngoài ra, Đảng uỷ còn chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên vận động cán bộ, viên chức tự nguyện tham gia ủng hộ tiền của, công sức lập quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây trường dân tộc trú, khắc phục hậu quả thiên tai…

Thông qua công tác lãnh đạo toàn diện, chỉ đạo quyết liệt của Đảng uỷ NHCSXH TW nên các cấp, ngành, các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong hệ thống NHCSXH xây dựng thành công mô hình cho vay uỷ thác qua các tổ chức hội, đoàn thể. Bên cạnh đó việc xây dựng hệ thống Điểm giao dịch của NHCSXH tại xã, phường; kiện toàn mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn; bổ sung Chủ tịch UBND xã vào Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện…đã phản ánh bước tiến vượt bậc trong quản lý nguồn vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo được tiếp cận dễ dàng với nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước.

Với những thành tích nổi bật trong công tác lãnh đạo của Đảng uỷ NHCSXH TW từ Đại hội Đảng bộ lần thứ III đến nay, đã góp phần giúp toàn hệ thống tiếp tục vững bước trên hành trình giúp dân xóa nghèo; được coi là “điểm sáng” trong thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo; xứng đáng với đánh giá của Ban Bí thư TW Đảng: “Hoạt động tín dụng chính sách do NHCSXH thực hiện là một giải pháp sáng tạo có tính nhân văn và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam”.

Đạt được thành công đó là do Đảng uỷ NHCSXH TW đã bám sát các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban cán sự Đảng NHNN, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thẳng thắn trong đấu tranh tự phê bình và phê bình; xây dựng Nghị quyết, kế hoạch và chương trình hành động để giúp dân xóa nghèo hiệu quả. Từ các đồng chí Lãnh đạo của Đảng uỷ, Bí thư, Uỷ viên Ban Thường vụ đến hầu hết các Bí thư Chi, Đảng bộ, Chi uỷ viên cùng các đảng viên lâu năm, trẻ tuổi làm công tác tín dụng chính sách đã và đang ra sức học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kết hợp nhuần nhuyễn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chuyên môn, sống có lý tưởng cần - kiệm  liêm -  chính - chí công - vô tư, tận tình với công việc huy động nguồn vốn, chuyển tải nguồn vốn về vùng khó khăn, đến từng người nghèo để phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống. Đặc biệt qua 2 năm (2011 - 2012) thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhiều Chi bộ đảng, đảng viên trong hệ thống đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, đổi mới về phong cách, lề lối làm việc, quan hệ đồng chí, đồng nghiệp, nhất là quan hệ với đồng bào nghèo khó.

Đảng bộ NHCSXH TP. Hà Nội là một ví dụ. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ luôn xác định và theo đuổi mục tiêu huy động mọi nguồn lực tài chính, tranh thủ tiếp nhận uỷ thác hơn 500 tỷ đồng vốn ngân sách của địa phương, đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách ở vùng gò đồi Sóc Sơn, Ba Vì đến phố nhỏ, xóm vắng…

Nguồn vốn chính sách này đã giúp bà con nội, ngoại thành phố có điều kiện xoá nghèo bền vững, hướng tới cuộc sống no đủ. Cũng từ công tác tín dụng chính sách, 85% số chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; 15% chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; Liên tục 4 năm (2011 - 2014), Đảng bộ NHCSXH thành phố Hà Nội được công nhận tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh trong sạch tiêu biểu; 145 lượt đảng viên được các cấp uỷ Đảng khen thưởng, biểu dương.

Trong số các cán bộ, đảng viên tại Hội sở chính NHCSXH, có Bí thư Chi bộ - Giám đốc Ban Tổ chức cán bộ Nguyễn Mạnh Tú đã chủ động tham mưu với Đảng uỷ, với lãnh đạo NHCSXH làm tốt việc củng cố kiện toàn hoạt động các đơn vị, các tổ chức Đảng trực thuộc phù hợp và xây dựng hoàn thiện tiêu chuẩn cán bộ, quy hoạch, đào tạo cán bộ gắn bó với kế hoạch đào tạo cán bộ cấp uỷ chuyên trách…

Đằng sau mỗi tấm gương sáng của các Chi bộ đảng, các Đảng viên ưu tú cán bộ NHCSXH đó là một lòng tin, sự trung thành với Đảng, Nhà nước, một nghĩa tình tương thân tương ái với đồng chí, đồng nghiệp và đồng bào.

Phương hướng và nhiệm vụ của Đảng bộ NHCSXH TW nhiệm kỳ 2015 - 2020 là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tập trung huy động vốn, phục vụ nhanh nhất, hiệu quả nhất người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đổi mới không ngừng các tổ chức đảng, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của NHCSXH. Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền Đề án mô hình tổ chức Đảng bộ toàn hệ thống góp phần đắc lực giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Với thành tích đã đạt được, NHCSXH đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì, Đảng bộ NHCSXH TW được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Cờ thi đua xuất sắc và nhiều tổ chức Đảng, cá nhân trong Đảng bộ NHCSXH TW được Nhà nước, Chính phủ, Đảng ủy Khối Khối Doanh nghiệp Trung ương, các Bộ, ngành TW tôn vinh, khen thưởng nhiều phần thưởng cao quý. 

Bài và ảnh Hà Ngọc Khanh

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác