Chi bộ NHCSXH tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội lần thứ III thành công tốt đẹp

03/06/2015
(VBSP News) Chi bộ NHCSXH tỉnh Đắk Lắk vừa tiến hành tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ban Chi ủy Chi bộ NHCSXH tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội

Ban Chi ủy Chi bộ NHCSXH tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội

Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Chi bộ NHCSXH tỉnh Đắk Lắk đã thể hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong toàn chi nhánh thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đề ra những phương hướng nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị. Tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, năm 2010 dư nợ đạt 2.164 tỷ đồng, đến cuối năm 2014 đạt trên 3.000 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 12,8%. Tín dụng chính sách đã góp phần đáng kể vào việc giảm tỷ lệ nghèo của tỉnh từ 20,82% năm 2010 xuống còn 10,02% năm 2014.

Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ luôn tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và quần chúng học tập, nghiên cứu, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 10 quần chúng vào Đảng.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ NHCSXH tỉnh Đắk Lắk phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm bình quân từ 7% - 10%; quyết tâm giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh hàng năm; phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp từ 05 đảng viên mới trở lên để bổ sung đội ngũ lãnh đạo kế cận cho đơn vị.

Đại hội đã thống nhất cao bầu 05 đồng chí vào Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu 02 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk lần thứ V. Đồng chí Nguyễn Tử Ân - Giám đốc NHCSXH tỉnh Đắk Lắk tiếp tục được bầu làm Bí thư.

Tin và ảnh Minh Hướng

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác