Đảng bộ NHCSXH thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020

29/05/2015
(VBSP News) Ngày 28/5/2015, Đảng bộ NHCSXH thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc NHCSXH.
Đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Uỷ viên HĐQT - Tổng Giám đốc NHCSXH phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Uỷ viên HĐQT - Tổng Giám đốc NHCSXH phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tới dự Đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ NHCSXH TW, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ NHCSXH TW cùng 188 Đảng viên của Đảng bộ NHCSXH thành phố Hà Nội.

Đánh giá về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ NHCSXH thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2010 - 2015, báo cáo nêu rõ: trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ NHCSXH thành phố Hà Nội đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy NHCSXH TW, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, hoàn thành vượt mức, chỉ tiêu kế hoạch mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đề ra trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đến hết năm 2014, tổng nguồn vốn đạt 4.737 tỷ đồng, tăng 2.015 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm là 12,06%. Tổng dư nợ 12 chương trình tín dụng đạt 4.721 tỷ đồng, tăng 2.037 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm là 12,06%; tỷ lệ nợ quá hạn 0,19% trên tổng dư nợ.

Trong 5 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách do NHCSXH thành phố Hà Nội đã giúp cho trên 618 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh; trong đó đã có trên 78.000 hộ thoát nghèo; thu hút tạo việc làm mới cho trên 168.000 lao động; trên 252.000 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; hỗ trợ xây mới và cải tạo trên 126 nghìn công trình NS&VSMTNT; hỗ trợ xây dựng, cải tạo trên 7.000 ngôi nhà cho hộ nghèo …

Về công tác xây dựng Đảng: Đảng bộ NHCSXH thành phố Hà Nội luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động, xây dựng và thực hiện thành công các chương trình hành động, và kế hoạch triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội… Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ NHCSXH thành phố Hà Nội đã kết nạp 61 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ NHCSXH Thành phố Hà Nội đã được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW tặng bằng khen, 5 năm liên tục đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” và có nhiều đảng viên được khen thưởng của các cấp ủy Đảng.

Toàn cảnh Đại hội

Toàn cảnh Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc NHCSXH đã ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật của Đảng bộ NHCSXH Thành phố Hà Nội trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí cũng yêu cầu trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ NHCSXH thành phố Hà Nội cần giữ vững và phát huy những thành quả đã đạt được; làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho các cán bộ, đảng viên, người lao động; đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao, thống nhất tư tưởng triển khai thực hiện tốt các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Kim Phung - Bí thư Đảng ủy NHCSXH thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2010 - 2015 tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội đã bầu 53 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Uỷ viên HĐQT - Tổng Giám đốc NHCSXH và đại biểu dự Đại hội tặng hoa chúc mừng các đồng chí đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào BCH Đảng bộ NHCSXH thành phố Hà Nội khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Uỷ viên HĐQT - Tổng Giám đốc NHCSXH và đại biểu dự Đại hội tặng hoa chúc mừng các đồng chí đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào BCH Đảng bộ NHCSXH thành phố Hà Nội khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ NHCSXH thành phố Hà Nội đề ra một số nhiệm vụ trong tâm, cụ thể: Phấn đấu 100% hộ nghèo và đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận với tín dụng chính sách; tăng trưởng nguồn vốn bình quân hàng năm đạt từ 7% trở lên; tăng trưởng dư nợ tín dụng bình quân hàng năm đạt từ 7% trở lên; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,5%; hoàn thành 100% kế hoạch tài chính được giao; tỷ lệ thu lãi đạt trên 95%; 75% Tổ tiết kiệm và vay vốn đạt loại tốt, không có tổ yếu kém; ít nhất 15% đảng viên đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ …

Ngọc Hà

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác