Nhiệm kỳ 2015 - 2020 Chi bộ NHCSXH tỉnh Hòa Bình phấn đấu tốc độ tăng trưởng dư nợ hàng năm đạt khoảng 10%

01/06/2015
(VBSP News) Chi bộ NHCSXH tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tới dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình cùng các đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ.
Ban Chi ủy Chi bộ NHCSXH tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ban Chi ủy Chi bộ NHCSXH tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ NHCSXH tỉnh Hòa Bình thực hiện tốt vai trò lãnh đạo triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Ngành, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động của chi nhánh, hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2013 - 2015 đã đề ra.

Tính đến nay, tổng nguồn vốn của chi nhánh đạt gần 2.000 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt hơn 1.900 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,31% tổng dư nợ.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua được quan tâm thực hiện. Hàng năm, Chi bộ tổ chức triển khai thực hiện tốt các chuyên đề về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Phát biểu tại Đại hội, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả Chi bộ NHCSXH tỉnh Hòa Bình đạt được và mong muốn nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất cao; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn cho cán bộ, đảng viên; từ đó nâng cao vai trò của tổ chức Đảng, xây dựng Chi bộ vững mạnh toàn diện.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đoàn kết, Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy Chi bộ khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 03 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 02 đồng chí.                                                  

Bài và ảnh Vũ Hoài Nam

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác