Đại hội Chi bộ NHCSXH tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2015 - 2020

29/05/2015
(VBSP News) Chi bộ NHCSXH tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Hồ Hải Đăng - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị dự và chỉ đạo Đại hội.
Ban Chi ủy Chi bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội

Ban Chi ủy Chi bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội

Nhiệm kỳ 2010 - 2015 vừa qua, Chi bộ NHCSXH tỉnh Quảng Trị đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, kịp thời phổ biến quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tổ chức học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đến từng cán bộ, đảng viên, nâng cao nhận thức đối với mỗi cán bộ, đảng viên; chỉ đạo toàn chi nhánh hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Trong 5 năm, đơn vị đã thực hiện chuyển tải nguồn tín dụng ưu đãi đến với hơn 103 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với tổng dư nợ đạt 1.712 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với đầu kỳ. Vốn tín dụng chính sách giúp cho hơn 35.900 lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo, tạo việc làm cho hơn 6.000 lao động; giúp 21.495 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập và xây dựng được nhiều công trình hạ tầng khác. Nguồn vốn ưu đãi đã góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 13,7% (2010) xuống còn 9,42% (2014).

Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ luôn tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và quần chúng học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 9 quần chúng vào Đảng (kế hoạch trên 5 đồng chí).

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ NHCSXH tỉnh Quảng Trị tiếp tục phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện đều được vay vốn ưu đãi. Giữ vững chất lượng tín dụng, nợ quá hạn dưới 0,5%. Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 100%; phấn đấu giữ danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” và kết nạp ít nhất 5 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Đại hội đã thống nhất cao bầu 5 đồng chí vào Ban Chi ủy Chi bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu 3 đồng chí dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị lần thứ II. Đồng chí Nguyễn Đức Đồng - Giám đốc NHCSXH tỉnh được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ.

Tin và ảnh Nguyễn Trực

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác