Nhiệm kỳ 2015 - 2020 Chi bộ NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu tốc độ tăng trưởng dư nợ hàng năm đạt từ 8 - 10%

03/06/2015
(VBSP News) Chi bộ NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng dư nợ hàng năm đạt từ 8 - 10%, tỷ lệ nợ quá hạn dưới mức 0,5% tổng dư nợ.
Ban Chi ủy Chi bộ NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội

Ban Chi ủy Chi bộ NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội

Nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và hoạt động của các tổ chức hội, đoàn thể có sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nội dung lẫn hình thức… Chính vì vậy, đã có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc. Chi bộ đã kết nạp 16 đảng viên mới, ngoài ra công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm túc, góp phần giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong đơn vị. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, chi nhánh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tổ chức thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Cụ thể, so với đầu nhiệm kỳ, tổng nguồn vốn các chương trình cho vay đạt 2.311 tỷ đồng, tăng 751 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 12%. Doanh số cho vay đạt 2.799 tỷ đồng với trên 217 nghìn lượt khách hàng vay vốn, tạo việc làm cho hơn 7 nghìn lao động; trên 83 nghìn lượt HSSV được vay vốn để học tập; hơn 1,1 nghìn lao động được vay vốn đi xuất khẩu lao động; xây dựng hơn 42 nghìn công trình NS&VSMTNT…, đặc biệt nguồn vốn tín dụng chính sách cũng đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống còn 11,73%.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch và Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra; lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện đều được vay vốn ưu đãi. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng dư nợ hàng năm đạt từ 8 - 10%, tỷ lệ nợ quá hạn dưới mức 0,5% tổng dư nợ. Tập trung công tác xây dựng Đảng, công tác tư tưởng, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ người lao động; luôn bám sát và gắn kết có hiệu quả vào chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội trên địa bàn.

Đại hội đã bầu ra 05 đồng chí vào Ban Chi ủy Chi bộ và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 02 đồng chí. Đồng chí Trần Duy Cường - Phó Giám đốc phụ trách NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tin và ảnh Nguyễn Công Chúng

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác