Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng làm việc tại tỉnh Tuyên Quang

27/06/2015
(VBSP News) Ngày 27/6/2015, Đoàn công tác của NHCSXH do đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với đồng chí Chẩu Văn Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Minh Huấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Vũ Thị Bích Việt - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và chi nhánh NHCSXH tỉnh Tuyên Quang.
Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng (bên trái) chúc mừng đồng chí Chẩu Văn Lâm nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng (bên trái) chúc mừng đồng chí Chẩu Văn Lâm nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang

Thay mặt Đoàn công tác, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đã chúc mừng đồng chí Chẩu Văn Lâm đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015 và chúc mừng đồng chí Phạm Minh Huấn được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng (bên trái) chúc mừng đồng chí Phạm Minh Huấn

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng (bên trái) chúc mừng đồng chí Phạm Minh Huấn

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đã trao đổi thông tin với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh về kết quả hoạt động của NHCSXH nói chung, chi nhánh NHCSXH tỉnh Tuyên Quang nói riêng.

Sau hơn 12 năm hoạt động, chi nhánh tỉnh Tuyên Quang đã bám sát các Nghị quyết của HĐQT, chỉ đạo của Tổng Giám đốc, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, nỗ lực vượt khó, tập trung huy động mọi nguồn lực, thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách. Chi nhánh đã thực hiện cho vay 11 chương trình tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ đến 30/6/2015 đạt 1.737 tỷ đồng, tăng 104,6 tỷ đồng so với 31/12/2014, tốc độ tăng trưởng 6,3%. Sáu tháng đầu năm 2015, doanh số cho vay đạt 317 tỷ đồng với 12.380 lượt khách hàng được vay vốn. Hoạt động của chi nhánh đã góp phần tích cực, quan trọng vào thực hiện chương trình mục tiêu về giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, hoạt động trên địa bàn một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao hơn bình quân chung toàn quốc. Vì vậy, NHCSXH tỉnh cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, tập trung khai thác mọi nguồn lực, tạo lập nguồn vốn để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách nhằm đảm bảo mục tiêu giảm nghèo bền vững. Bên cạnh sự nỗ lực của chi nhánh với sự hỗ trợ của TW, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đề nghị lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục quan tâm, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh phổ biến, quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; hàng năm dành một phần ngân sách địa phương ủy thác cho NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn; đồng thời, tạo điều kiện về cơ sở vật chất để chi nhánh có điều kiện hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao.

Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm trân trọng cảm ơn NHCSXH và cá nhân Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đã dành sự quan tâm và hỗ trợ hiệu quả cho tỉnh Tuyên Quang trong phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Trong những năm qua, chính quyền và nhân dân địa phương đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tranh thủ sự ủng hộ từ Chính phủ, các Bộ ngành TW, và sự hỗ trợ hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của NHCSXH. Nhờ đó, đã đạt được một số thành tựu quan trọng trong công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Tuy nhiên, là một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, điều kiện địa lý, cơ sở hạ tầng còn nhiều thiếu thốn, khả năng thu hút đầu tư còn hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo còn cao… Đồng chí đề nghị NHCSXH tiếp tục quan tâm, bổ sung nguồn vốn cho vay, đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày càng lớn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Với trách nhiệm và phương châm “TW và địa phương cùng làm”, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục quan tâm, bố trí nguồn ngân sách địa phương để ủy thác cho NHCSXH bổ sung nguồn vốn cho vay các đối tượng chính sách; đồng thời, sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất để NHCSXH tỉnh có điều kiện tổ chức thực hiện tốt hơn nữa các chương trình tín dụng chính sách, góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế, ổn định tình hình chính trị - xã hội tại địa phương.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác