NHCSXH làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi

13/06/2015
(VBSP News) Ngày 13/6 tại Hà Nội, NHCSXH đã có buổi làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi do đồng chí Lê Viết Chữ - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn, cùng đại diện một số sở, ngành và chi nhánh NHCSXH tỉnh. Tiếp đón và làm việc với đoàn có đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH Trung ương, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, các Phó Tổng Giám đốc và lãnh đạo một số Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính.
Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng (người đứng) phát biểu tại buổi làm việc

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng (người đứng) phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Viết Chữ ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của NHCSXH trong việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, cho mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời, qua nghe báo cáo của chi nhánh NHCSXH, của lãnh đạo Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, LĐ-TB&XH, đồng chí Lê Viết Chữ đã đề nghị NHCSXH phối hợp xử lý một số vướng mắc về cơ chế tín dụng, bổ sung vốn cho một số chương trình tín dụng chính sách, quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, phương tiện vận tải nhằm tạo điều kiện để chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Đến nay, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chuyển cho NHCSXH gần 60 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo, cho vay giải quyết việc làm và cho vay xuất khẩu lao động.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, đồng chí Lê Viết Chữ nhấn mạnh, với hiệu quả hoạt động của NHCSXH trên địa bàn, thời gian tới tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục ưu tiên dành nguồn vốn từ ngân sách địa phương để chuyển sang NHCSXH bổ sung nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn.

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đối với NHCSXH trong thời gian qua; thống nhất giải quyết một số đề xuất kiến nghị của địa phương. Đồng thời, đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để hoạt động của NHCSXH trên địa bàn ngày càng ổn định, hiệu quả, trong đó đặc biệt là việc chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động; rà soát, bổ sung Chủ tịch UBND xã tham gia Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện; chỉ đạo  nâng cao chất lượng ủy thác của các tổ chức hội, đoàn thể; chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác