Tăng trưởng dư nợ tín dụng năm 2015 của NHCSXH lên mức 10%

22/06/2015
(VBSP News) Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung kế hoạch tín dụng năm 2015 của NHCSXH thêm 3,5%, nâng chỉ tiêu kế hoạch tăng dư nợ tín dụng năm 2015 của NHCSXH từ mức 6,5% lên mức 10% tại Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 22/6/2015.
Những năm qua, hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong cả nước đã tiếp cận với vốn vay ưu đãi đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, thoát nghèo bền vững

Những năm qua, hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong cả nước đã tiếp cận với vốn vay ưu đãi đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, thoát nghèo bền vững

Với kế hoạch tăng tỷ lệ dư nợ được giao, dự kiến đến 31/12/2015 tổng dư nợ của NHCSXH sẽ đạt mức trên 141.000 tỷ đồng.  Việc Thủ tướng quyết định nâng kế hoạch tăng trưởng dư nợ năm 2015 của NHCSXH lên 10% (tương đương 11.600 tỷ đồng) so với kế hoạch đã giao thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác trong điều kiện ngân sách Nhà nước còn nhiều khó khăn.

Cùng với việc nâng mức cho vay hộ nghèo từ 30 triệu đồng lên 50 triệu đồng/hộ đã tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện tiếp cận nhiều hơn nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện điều kiện sống, thoát nghèo bền vững. Việc tăng tỷ lệ dư nợ tín dụng phù hợp với Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 -  2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác