Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ IV thành công tốt đẹp

02/07/2015
(VBSP News) Sáng nay (02/7/2015), sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thành công tốt đẹp.
Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW Dương Quyết Thắng nhiệm kỳ 2015 - 2020 phát biểu bế mạc Đại hội

Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW Dương Quyết Thắng nhiệm kỳ 2015 - 2020 phát biểu bế mạc Đại hội

Ngay sau phiên khai mạc, Đại hội đã tiếp tục thảo luận tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH TW; Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW lần thứ II.

Các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến tham luận tại Đại hội với những vấn đề phát sinh từ thực tiễn hoạt động và bài học kinh nghiệm rút ra từ mỗi đơn vị, thông qua đó nêu bật lên vai trò lãnh đạo quan trọng của Đảng bộ NHCSXH TW trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại biểu tham gia bầu cử tại Đại hội

Đại biểu tham gia bầu cử tại Đại hội

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết và thống nhất cao, Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH TW nhiệm kỳ 2015 - 2020 (danh sách chi tiết), đảm bảo tính liên tục,  kế thừa và phát triển trong cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu gồm 05 đồng chí tiêu biểu (danh sách chi tiết), thay mặt cho toàn Đảng bộ tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW lần thứ II. 

Tại Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH TW nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Tổng Giám đốc tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW; đồng chí Nguyễn Đức Vui, Bùi Quang Vinh được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH TW nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đã khẳng định: Với những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành khóa mới cần tiếp tục giữ vững và phát huy, đoàn kết thống nhất để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra; đồng thời, tiếp thu chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, khắc phục khó khăn để triển khai tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tổ chức thực hiện tốt 6 mục tiêu trong Chiến lược phát triển bền vững NHCSXH đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đại hội thống nhất cao với các chỉ tiêu Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ tới

Đại hội thống nhất cao với các chỉ tiêu Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ tới

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với mục tiêu phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp; Dư nợ tăng trưởng hàng năm từ 6% - 10%; Tỷ lệ nợ quá hạn dưới 2%/tổng dư nợ; Phấn đấu 100% đảng viên học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng; hàng năm, có trên 95% đảng viên xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 70% tổ chức Đảng đạt trong sạch, vững mạnh; Phấn đấu mỗi năm kết nạp được 20 đảng viên mới trở lên.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Tổng Giám đốc khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ IV thành công tốt đẹp là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW, sự giúp đỡ của các Ban Xây dựng Đảng, đặc biệt là Tổ công tác chỉ đạo Đại hội của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động NHCSXH tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, thiết thực lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW lần thứ II và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH TW nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội

Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH TW nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội

Hà Ngọc Trang

Một bình luận cho bài viết "Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ IV thành công tốt đẹp"

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác