Nhân lên sức mạnh từ mỗi chi bộ

02/07/2015
(VBSP News) Trong suốt thời gian qua, hệ thống tổ chức cơ sở Đảng cùng bộ máy lãnh đạo của đơn vị trong toàn hệ thống NHCSXH đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ giao.
Các cán bộ, đảng viên NHCSXH luôn gần gũi trao đổi cùng bà con, giúp nhau xây dựng cuộc sống mới Ảnh: Trần Việt

Các cán bộ, đảng viên NHCSXH luôn gần gũi trao đổi cùng bà con, giúp nhau xây dựng cuộc sống mới
                                                                                                

Hoàn thiện mô hình

Khác với các Ngân hàng thương mại (NHTM) có “thâm niên” cùng hoạt động hướng tới mục tiêu lợi nhuận, NHCSXH hoạt động vì an sinh xã hội, hơn nữa lại vừa hoạt động, vừa rút kinh nghiệm, tìm mô hình tự hoàn thiện. Đến nay, hơn 12 năm xây dựng và phát triển, NHCSXH đã xây dựng được mô hình tổ chức quản trị đặc thù, phù hợp với điều kiện, đặc điểm nước ta, đáp ứng yêu cầu tập trung mọi nguồn lực xã hội, tăng hiệu quả sử dụng vốn, thực hiện xã hội hóa hoạt động cuả NHCSXH.

Với chức năng và nhiệm vụ được giao, chi bộ Tổ chức cán bộ đã tham mưu cho Đảng ủy NHCSXH TW - Tổng Giám đốc trình HĐQT thành lập, đổi tên, sáp nhập các Ban CMNV tại Hội sở chính, các Phòng giao dịch tại địa bàn huyện mới chia tách, hoặc địa bàn thành phố lớn, địa bàn có khu công nghiệp phát triển. Tính đến ngày 31/12/2014, tổ chức bộ máy điều hành tác nghiệp của NHCSXH, gồm: Hội sở chính, 63 chi nhánh tỉnh, thành phố; Sở giao dịch, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin; 626 Phòng giao dịch cấp huyện và 7 Cơ sở đào tạo. Hệ thống NHCSXH đã có được đội ngũ cán bộ đủ mạnh về số lượng và chất lượng với trên 9.000 người.

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Tú, Bí thư chi bộ - Giám đốc Ban Tổ chức cán bộ: Cán bộ và công tác cán bộ luôn chiếm vị trí quan trọng, luôn được xác định đặt lên hàng đầu, là khâu then chốt, là mặt trọng yếu trong toàn bộ hoạt động, là nhân tố quyết định sự thành bại trong hoạt động của mỗi đơn vị. Thực tiễn cho thấy đơn vị nào làm tốt công tác cán bộ và đặc biệt quan tâm đến nhân tố con người thì đơn vị đó sẽ có kết quả hoạt động tốt và ngược lại. Nhận thức được vai trò, vị trí của cán bộ và công tác cán bộ, trong những năm qua, bám sát Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Đảng cấp trên, của HĐQT NHCSXH, của Tổng Giám đốc, chi bộ Tổ chức cán bộ đã lãnh đạo chuyên môn tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị: tiếp tục tham mưu ban hành hệ thống văn bản đồng bộ để hướng dẫn nghiệp vụ, như quy chế dân chủ, đối thoại tại nơi làm việc; quy chế Hội nghị người lao động quy hoạch cán bộ; quy định chức năng, nhiệm vụ của từng Ban CMNV (và tương đương), của các tổ chức nghiệp vụ… Công tác khó khăn nhất của chi bộ Tổ chức cán bộ là tham mưu thực hiện công tác nhận xét, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Điều này đã được chi bộ thực hiện một cách nghiêm túc theo đúng quy định, đảm bảo mục đích, nội dung và chất lượng. Nội dung nhận xét, đánh giá và kết quả phân loại cán bộ được thông báo công khai, trực tiếp đến các cấp quản lý và cá nhân. Công tác quy hoạch cán bộ được rà soát, bổ sung hàng năm và được cấp có thẩm quyền thông báo trực tiếp đến đơn vị và cá nhân biết theo quy định.

Hiện, 100% cán bộ, viên chức thuộc đơn vị đều là đảng viên. Chi bộ luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, xây dựng và thực hiện thành công các chương trình hành động và kế hoạch triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Đảng; phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về: “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Hàng năm, chi bộ đều được Đảng ủy NHCSXH TW công nhận đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; năm 2014 được Đảng ủy khối doanh nghiệp TW tặng Bằng khen cho chi bộ và 2 đảng viên. Bí thư chi bộ được tuyên dương là Bí thư chi bộ tiêu biểu.

Đảm bảo cán cân nguồn vốn và sử dụng

Khác với chi bộ Tổ chức cán bộ, một trong những chức năng, nhiệm vụ quan trọng của chi bộ Kế hoạch nguồn vốn được giao là điều hành thực hiện kế hoạch tín dụng toàn hệ thống, đảm bảo duy trì thường xuyên cân đối vốn, duy trì quỹ an toàn chi trả toàn hệ thống NHCSXH theo quy định. Nói một cách đơn giản là đảm bảo nguồn cung và cầu.

Về nguồn cung, theo TS. Hà Thị Hạnh - nguyên Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, nguyên Tổng Giám đốc, hơn 12 năm hoạt động (tính đến hết năm 2014) tỷ trọng vốn tự có (vốn điều lệ, vốn cho các chương trình và vốn ngân sách địa phương) chỉ đạt 17%; nguồn vốn phụ thuộc rất lớn vào nguồn trái phiếu Chính phủ và các NHTM, thiếu đi tính chủ động và bền vững của một ngân hàng. Trong bối cảnh đó, với chức năng và nhiệm vụ được giao chi bộ Kế hoạch nguồn vốn đã làm gì để “gỡ khó” cùng ngân hàng?

Bí thư Chi bộ Phạm Anh Đức cho biết: Chi bộ đã tham mưu nhiều văn bản, tờ trình kiến nghị và báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ Tài chính, Kế hoạch và đầu tư và NHNN… về những khó khăn trong việc huy động vốn, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ. Trên cơ sở đề xuất của NHCSXH, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo nhằm tháo gỡ các khó khăn về nguồn vốn đối với một số chương trình tín dụng chính sách có nhu cầu cấp bách, như: cho vay HSSV, cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở… Việc huy động và quản lý nguồn vốn luôn đảm bảo đủ vốn cho toàn hệ thống đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn giải ngân các chương trình tín dụng chính sách, hoàn thành 100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, thanh toán kịp thời và đầy đủ các khoản nợ đến hạn; việc cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn đảm bảo khả năng thanh khoản trong toàn hệ thống, không để lãng phí vốn. Tính đến nay, tổng nguồn vốn của NHCSXH đạt trên 136 nghìn tỷ đồng.

Chi bộ Kế hoạch nguồn vốn đã tham mưu cho Ban lãnh đạo duy trì tốt việc quản lý và điều hành kế hoạch tín dụng một cách linh hoạt, thực hiện tốt công tác chỉ đạo các chi nhánh địa phương triển khai hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn và dư nợ hàng năm, định mức quỹ an toàn chi trả.

Cụ thể, tổng dư nợ đến nay đạt gần 131 nghìn tỷ đồng. Hơn 97% dư nợ của NHCSXH tập trung vào 7 chương trình tín dụng chính sách trọng tâm là: cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, HSSV có hoàn cảnh khó khăn, NS&VSMTNT, GQVL, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Hiện có gần 7 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ, với dư nợ bình quân hơn 19 triệu đồng/ khách hàng.

Đoàn kết thống nhất vì người nghèo

Song song với tăng trưởng dư nợ, chi bộ Tín dụng người nghèo đã luôn quan tâm đến chất lượng tín dụng, lãnh đạo đơn vị tham mưu chỉ đạo nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng tín dụng, kết quả đạt được rất đáng mừng. Đến hết năm 2014, nợ quá hạn thuộc chuyên đề Tín dụng người nghèo là 0,43%, giảm 0,47% so với nhiệm kỳ 2010 - 2013. Một con số rất ấn tượng.

Khoảng 80% công việc của NHCSXH được thực hiện ở xã. Để phù hợp với sự phát triển mạnh mẽ về quy mô tín dụng của NHCSXH theo hướng ổn định, bền vững, việc hoàn thiện cơ chế ủy thác, quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn; tăng cường vai trò, trách nhiệm của chủ tịch cấp xã trong tín dụng chính sách luôn được chi bộ quan tâm. Chi bộ Tín dụng người nghèo đã tích cực tham mưu cho đồng chí Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW - Tổng Giám đốc trong việc chỉ đạo nâng cao chất lượng của công tác cho vay mới: từ việc bình xét cho vay, cho vay đúng đối tượng, người vay phải có phương án sử dụng vốn khả thi, phù hợp với chương trình phát triển kinh tế của địa phương… Đồng thời, tham mưu nhiều giải pháp chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng dư nợ, ngăn chặn nợ quá hạn phát sinh, giảm nợ quá hạn; điển hình như: ban hành hệ thống giải pháp hướng dẫn việc phân tích, đánh giá thực trạng từng khoản nợ quá hạn, nợ khoanh đến hạn, nợ bị chiếm dụng để xây dựng đề án, phương án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng hoặc hướng dẫn thành lập Tổ đôn đốc thu hồi nợ khó đòi cấp xã, hướng dẫn việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ tín dụng theo dõi địa bàn xã, phường, thị trấn…

Chi bộ Tín dụng người nghèo hiện có 9 đảng viên, 100% có trình độ đại học, 2 đảng viên có trình độ Thạc sỹ. Trong nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ đã tạo được sự đồng thuận, phát huy sức mạnh đoàn kết và thống nhất lãnh đạo toàn đơn vị tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao của các chương trình tín dụng do đơn vị quản lý. Năm 2013, chi bộ được xếp loại trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; năm 2014, đạt chi bộ trong sạch vững mạnh. Bí thư chi bộ được Đảng ủy NHCSXH TW tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2010 - 2014); năm 2014 được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW tặng Bằng khen Bí thư chi bộ tiêu biểu.

Có thể thấy, các chi bộ cơ sở của hệ thống NHCSXH đã thực sự phát huy vai trò hạt nhân. Trong tình hình mới, căn cứ Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các chi bộ đã và đang lãnh đạo đơn vị bám sát kế hoạch thực hiện chiến lược, chủ động phối hợp với các Ban chuyên môn nghiệp vụ để xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, hoàn thành đúng thời hạn các nhiệm vụ được giao với chất lượng cao.

Với những cách làm sáng tạo, tâm huyết từ các chi bộ trực thuộc, đã góp phần thiết thực nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ NHCSXH TW trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Khánh Phương

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác