Đảng bộ NHCSXHTW tổ chức Hội nghị “Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”

24/02/2022
(VBSP News) Sáng 24.2.2022, Đảng bộ NHCSXHTW tổ chức Hội nghị trực tuyến “Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII” nhằm triển khai Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm. Đồng chí Dương Quyết Thắng - Ủy viên BCH Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW, Tổng Giám đốc tới dự và chỉ đạo Hội nghị.
6X0A5084

Đồng chí Dương Quyết Thắng - Ủy viên BCH Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW, Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm Hội sở chính NHCSXH và điểm cầu NHCSXH chi nhánh TP Hà Nội, Ban Kiểm tra, kiểm soát nội bộ khu vực miền Nam.
Báo cáo viên Hội nghị - đồng chí Nguyễn Đức Hà, Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương phổ biến nội dung Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW. Đồng chí nhấn mạnh cần đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức bộ máy, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới. Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XIII đặt ra vấn đề rộng hơn là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

6X0A5023

Đồng chí Nguyễn Đức Hà - Nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng - Ủy viên BCH Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW, Tổng Giám đốc đã quán triệt các Kế hoạch của Đảng uỷ Khối, định hướng tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đồng chí khẳng định đội ngũ cán bộ, đảng viên NHCSXH, đã xây dựng được tinh thần đoàn kết, thống nhất cao và cần tiếp tục tự soi mình, tự giám sát chính mình để luôn gương mẫu, thực hiện tốt phương châm “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”. Đồng chí cũng hướng dẫn các chi, đảng bộ, các đảng viên nghiên cứu kỹ các tài liệu để thảo luận, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể của từng đơn vị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII của Đảng và viết thu hoạch cá nhân sau đợt học tập, quán triệt.

6X0A5048

Quang cảnh Hội nghị tại Điểm cầu chính

PV

Các tin bài khác