Trụ sở chính giữ vững vai trò đầu tàu dẫn dắt NHCSXH

28/01/2022
(VBSP News) Đó là ý kiến phát biểu của Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng tại Hội nghị toàn thể người lao động Trụ sở chính NHCSXH diễn ra sáng ngày 28/1/2022, tại Hà Nội.
1a

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy NHCSXHTW; Trưởng Ban Kiểm soát NHCSXH; các Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn NHCSXH; Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Hội sở chính; Ban Thanh tra nhân dân; Tổ đối thoại và đại diện cán bộ, viên chức và người lao động tại Trụ sở chính

3a

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Hội nghị người lao động năm 2022 tiếp tục là dịp để người lao động phát huy quyền dân chủ, tạo điều kiện để người lao động đối thoại trực tiếp với người sử dụng lao động, giúp người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình. Đồng thời là dịp để thống nhất từ ý chí đến hành động trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

3

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2021, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường và nguy hiểm, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi rộng, thời gian kéo dài, để đảm bảo hệ thống NHCSXH tiếp tục hoạt động an toàn, hiệu quả, NHCSXH đã bám sát chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp trong công tác phòng chống dịch. Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 NHCSXH đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn hệ thống triển khai các phương án, kịch bản ứng phó, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động, hoàn thành tốt “mục tiêu kép” đã đề ra, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao, góp phần giải quyết một phần khó khăn của xã hội do đại dịch Covid-19, thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Đến 31.12.2021, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt trên 256.324 tỷ đồng, tăng gần 22.779  tỷ đồng so với năm 2020; đặc biệt, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 24.702 tỷ đồng, tăng 4.387 tỷ đồng so với năm 2020, hoàn thành 146% kế hoạch năm.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 247.970 tỷ đồng, tăng 21.773 tỷ đồng (+9,6%) so với cuối năm 2020, trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 209.875 tỷ đồng, tăng 15.527 tỷ đồng (+8%) so với cuối năm 2020, hoàn thành 100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, với gần 6,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ.

Năm vừa qua, NHCSXH đã triển khai chính sách cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg hiệu quả, kịp thời, góp phần tích cực trong việc phát huy hiệu quả của chính sách đến các đối tượng thụ hưởng, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Chính phủ đến những đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, được người dân đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao. Tính đến 31.12.2021, dư nợ chương trình đạt 2.291 tỷ đồng; 63 chi nhánh tỉnh, thành phố đã thực hiện giải ngân cho 2.474 lượt người sử dụng lao động với số tiền 2.316 tỷ đồng để trả lương cho 603.050 lượt người lao động, trong đó: để trả lương ngừng việc là 1.224 lượt người sử dụng lao động với số tiền 255 tỷ đồng, trả lương cho 71.639 lượt người lao động; trả lương phục hồi sản xuất sau khi bị tạm dừng hoạt động là 1.020 lượt người sử dụng lao động với số tiền 1.930 tỷ đồng, trả lương cho 498.533 lượt người lao động; trả lương phục hồi sản xuất trong lĩnh vực hoạt động vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng là 230 lượt người sử dụng lao động với số tiền 130 tỷ đồng, trả lương cho 32.878 lượt người lao động.

Cùng với đó, các Ban chỉ đạo, các đơn vị tại Trụ sở chính đã tham mưu cho Ban Lãnh đạo NHCSXH ban hành các cơ chế chính sách tín dụng mới; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến các chương trình tín dụng, nội dung công việc; đồng thời rà soát, tham mưu trong việc sửa đổi, bổ sung, nhằm ngày càng hoàn thiện cơ chế nghiệp vụ và hiệu quả hoạt động; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, những quy định liên quan đến lao động nữ, đến quy chế dân chủ cơ sở, tuyên truyền, giáo dục về pháp luật về phòng chống tham nhũng, ngăn chặn các loại tội phạm về tham nhũng.

Sở giao dịch NHCSXH đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo Nghị quyết đã đề ra tại Hội nghị người lao động năm 2021, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; thực hiện tốt các nội dung trong giao ước thi đua đã ký giữa chuyên môn và công đoàn; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Sở Giao dịch từ công tác hạch toán kế hoán đảm bảo đầy đủ, chính xác đến công tác quản lý nguồn vốn hiệu quả và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao năm 2021.

Trung tâm CNTT tiếp tục thực hiện tốt hỗ trợ vận hành, bảo trì, nâng cấp hệ thống phần mềm ứng dụng phục vụ hoạt động nghiệp vụ; quản trị vận hành, giám sát hệ thống mạng và máy chủ; đảm bảo an ninh an toàn; triển khai các dự án, gói thầu đầu tư nâng cấp hạ tầng, phát triển các sản phẩm, dịch vụ CNTT của NHCSXH. Đặc biệt, Trung tâm CNTT đã đảm bảo, hỗ trợ kịp thời các hoạt động giao dịch, làm việc từ xa của toàn hệ thống trong thời gian bùng phát dịch COVID-19.

Trung tâm Đào tạo năm 2021 đã hoàn thành tốt kế hoạch về hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của toàn hệ thống NHCSXH. Trong năm 2021, Trung tâm Đào tạo đã tổ chức thành công 23 lớp cho 1.697 cán bộ NHCSXH; công tác nghiên cứu khoa học trên toàn hệ thống đã đi vào nề nếp và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Các đề tài nghiệm thu đã tăng tác dụng thiết thực phục vụ công tác tham mưu, quản trị điều hành về mặt chuyên môn cho Tổng Giám đốc, do đó đã nâng cao hiệu quả hoạt động của NHCSXH.

Bên cạnh thành công xuất sắc về kết quả hoạt động năm 2021, hoạt động Công đoàn cơ sở tại Trụ sở chính NHCSXH cũng đạt những kết quả rất tích cực, đời sống của cán bộ, viên chức và người lao động được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần. Trong năm 2021, các Công đoàn cơ sở tại Trụ sở chính NHCSXH thực hiện tốt chế độ chính sách cho đoàn viên, người lao động, đẩy mạnh hoạt động Công đoàn. Đảm bảo việc làm ổn định, chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội được thực hiện đúng quy định, tạo động lực cho người lao động trong công việc, tăng cường sự gắn bó, tạo niềm tin của đoàn viên người lao động đối với tổ chức Công đoàn.

5

Lễ ký giao ước thi đua giữa chuyên môn và Công đoàn tại Trụ sở Hội sở chính NHCSXH

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động tại Trụ sở chính NHCSXH đạt được trong năm 2021 dù trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp.

Là những đơn vị dẫn dắt, chỉ đạo và đôn đốc cả hệ thống, trong năm 2021 các đơn vị, cán bộ, viên chức, người lao động tại Trụ sở chính đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của mình, góp phần to lớn trong việc thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của toàn hệ thống NHCSXH. Nhìn chung các đơn vị đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, có một số tồn tại do nguyên nhân khách quan, chủ yếu vì dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương nằm trong vùng phong tỏa hoặc giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nên hoạt động có hạn chế hơn.

Năm 2022, Tổng Giám đốc yêu cầu, mỗi cán bộ, viên chức và người lao động tại Trụ sở chính cần khắc phục những tồn tại, cùng nhau đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022. Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện đúng theo chỉ đạo của Quốc hội, của Chính phủ về các chương trình cho vay, tăng cường tính công khai, minh bạch; nâng cao hiệu quả đào tạo, rà soát, luân chuyển cán bộ và khuyến khích cán bộ tự học tập nâng cao trình độ; đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số hướng tới ngân hàng hiện đại.

Cùng với việc tổ chức triển khai có hiệu quả công tác chuyên môn nghiệp vụ, Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị tại Trụ sở chính phải coi trọng củng cố xây dựng tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên vững mạnh để làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng cho cán bộ, ổn định khối đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, người lao động.

Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, Tổng Giám đốc chúc toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động đang công tác tại Trụ sở chính NHCSXH nói riêng, hệ thống NHCSXH nói chung cùng gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc, mọi sự an lành và chúc NHCSXH thành công hơn nữa trong năm 2022 nhưng không quên tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua năm 2022, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, chủ động, trách nhiệm, ra sức thi đua lao động sáng tạo, hiệu quả, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển bền vững của NHCSXH và tiến hành Lễ ký giao ước thi đua giữa chuyên môn và Công đoàn; đồng thời công bố các Quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn, hoạt động Công đoàn.

7

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng chúc mừng 7 cá nhân thuộc NHCSXH được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen

6

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng trao danh hiệu “Đơn vị xuất sắc nhất Khu vực” năm 2021 cho Ban Tín dụng người nghèo NHCSXH

9

Công đoàn cơ sở Hội sở chính được tặng Cờ thi đua đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

8

Các cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2020

PV

Các tin bài khác