Đảng bộ NHCSXHTW triển khai nhiệm vụ năm 2022

23/12/2021
(VBSP News) Ban chấp hành Đảng bộ NHCSXHTW vừa tổ chức Hội nghị lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (mở rộng) và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW và đồng chí Dương Quyết Thắng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW, Tổng Giám đốc.
6X0A2036

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW Nguyễn Đức Phong phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Phùng - Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm tra Tài chính, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đại diện Ban Tổ chức và Văn phòng Đảng ủy Khối DNTW; các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy NHCSXHTW.
Trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức mới do dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, ngay từ đầu năm 2021, Đảng ủy NHCSXHTW đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, chuyên môn, đoàn thể tập trung triển khai các nhiệm vụ đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.
Bám sát các chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, các Nghị quyết, Chỉ thị của TW, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW và Nghị quyết của HĐQT, Đảng ủy NHCSXHTW đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc, Công đoàn NHCSXH, Đoàn Thanh niên NHCSXHTW triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Đến 31.12.2021, tổng nguồn vốn tín dụng ước đạt 256.964 tỷ đồng, tăng 23.419 tỷ đồng (+10%) so với 31.12.2020. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 25.000 tỷ đồng, tăng 4.685 tỷ đồng so với 31/12/2020 (+23%); tổng dư nợ ước đạt 250.365 tỷ đồng, tăng 24.168 tỷ đồng so với 31/12/2020 (+10,7%) với gần 6,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ, góp phần giảm nghèo bên vững, xây dựng nông thôn mới, khắc phục ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, bảo đảm an sinh xã hội.

6X0A2143a

Đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW, Tổng Giám đốc kết luận Hội nghị

Về công tác xây dựng Đảng, các chi, Đảng bộ thường xuyên nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động thông qua các hội nghị giao ban hàng tháng, các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp. Đảng ủy đã tổ chức thành công các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ được học tập, vừa hiệu quả, phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn nâng cao ý thức trách nhiệm, yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban điều hành thi đua chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ngành Ngân hàng.
Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo, quán triệt tổ chức sơ kết và tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đảm bảo chất lượng, có chiều sâu, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi tổ chức, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Đặc biệt là triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.
Trong công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy NHCSXHTW đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, đề cương kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, đồng thời chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc bám sát chương trình kiểm tra, giám sát của cấp trên để xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm túc, đồng bộ.

6X0A2079b

Quang cảnh Hội nghị

Đảng bộ NHCSXHTW đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách cũng như vai trò, hiệu quả hoạt động của NHCSXH; các hoạt động hợp tác quốc tế, quảng bá hình ảnh của NHCSXH được nâng cao. Đồng thời, phát động nhiều phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do các ngành, các cấp phát động, đặc biệt là phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW Nguyễn Đức Phong ghi nhận, biểu dương những kết quả nỗ lực đạt được của Đảng bộ NHCSXHTW trong năm 2021. Đồng chí đề nghị NHCSXH tiếp tục giữ vững những kết quả tích cực và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng để đẩy mạnh hơn nữa công tác chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu, công tác xây dựng Đảng và kiểm tra, giám sát, làm tốt việc thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, chuẩn bị nguồn cán. Tăng cường công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022.
Kết luận Hội nghị, Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW, Tổng Giám đốc đã cảm ơn sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng bộ Khối DNTW và cá nhân đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối đối với Đảng bộ NHCSXHTW và hoạt động NHCSXH thời gian qua. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, đồng chí Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW nhấn mạnh, là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Cũng là thời điểm NHCSXH tổng kết 20 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội của Chính phủ và hướng tới Kỷ niệm 20 năm hoạt động (giai đoạn 2002 - 2022); Triển khai kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng về Chiến lược tài chính toàn diện của Việt Nam; Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn mới, đồng thời thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn mới… Bên cạnh đó, tình hình trong nước và quốc tế được dự báo có những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen; dịch bệnh COVID-19 vẫn có thể kéo dài, diễn biến phức tạp. Từ những định hướng đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc nghiêm túc quán triệt tới cán bộ, đảng viên vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thi đua lập nhiều thành tích thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; tăng cường đoàn kết nội bộ; chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; đào tạo cán bộ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối; Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.
Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW yêu cầu các chi, đảng bộ chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021 - 2030 sau khi được phê duyệt; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng công nghệ ngân hàng số, nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành; thực hiện hiệu quả mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi và tập trung huy động nguồn lực, khơi tăng nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng chính sách.
Tại Hội nghị, Đảng bộ NHCSXHTW đã công bố trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho một số đảng viên và tặng Giấy khen của Đảng ủy NHCSXHTW cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thời gian qua.

PV

Các tin bài khác