Đảng ủy NHCSXHTW sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

16/03/2021
(VBSP News) Ngày 16/3/2021, tại Hà Nội , Đảng ủy NHCSXHTW tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW (Khóa XII) ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Tổng Giám đốc NHCSXH dự và chỉ đạo Hội nghị.
image001

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 5 năm qua, Đảng ủy NHCSXH TW đã lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương và của Đảng ủy Khối DNTW về công tác xây dựng Đảng; ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Chỉ thị đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng đơn vị; quan tâm lựa chọn những vấn đề đột phá, những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

Các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ NHCSXHTW đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các phong trào thi đua yêu nước, “an sinh xã hội”, “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”… được các chi, đảng bộ, cán bộ, đảng viên và người lao động quan tâm thực hiện. Nội dung học tập và làm theo Bác được đưa vào sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chính trị, vào những công việc cụ thể hàng ngày của cơ quan, đơn vị đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động ở các cơ quan, đơn vị; tác phong, lề lối làm việc khoa học, gần dân, sát dân hơn, tận tụy, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công việc; trách nhiệm gương mẫu đi đầu, dám làm, dám chịu trách nhiệm của lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng lên… Những kết quả tích cực đó đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng, và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của NHCSXH và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXHTW, và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW nhiệm kỳ (2015-2020).

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại, đó là việc tổ chức thực hiện chuyên đề và chủ đề công tác hằng năm tại một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; sinh hoạt chi bộ theo chủ đề chưa cao; việc phát hiện, xây dựng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng, tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt chưa lan tỏa mạnh mẽ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Tổng Giám đốc ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được; biểu dương sự quyết liệt, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ NHCSXH TW. Đồng chí Bí thư yêu cầu tiếp tục quán triệt, nâng cao hơn nữa nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó, tập trung tuyên truyền cách làm hay, việc làm tốt của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát động  phong trào thi đua, tạo động lực góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao hằng năm. Chủ động tham mưu cho Thủ tướng, các Bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, tham mưu xây dựng và thực hiện Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021-2030. Tập trung giải quyết kịp thời những tồn tại, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo đoàn thể chính trị - xã hội.

PV

Các tin bài khác