Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III

28/12/2020
(VBSP News) Đảng bộ NHCSXH TW vừa tổ chức Hội nghị tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Quang Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Mạnh Tú - Uỷ viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát NHCSXH; Ban Thường vụ Đảng ủy NHCSXH TW; Ủy viên BCH; Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ, chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại trụ sở chính và chi nhánh thành phố Hà Nội.
6X0A1296a

Phó Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW Bùi Quang Vinh quán triệt các nội dung trong Nghị quyết Đại hội

Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 là trách nhiệm chung của mỗi cán bộ, đảng viên nhằm giúp các đồng chí lãnh đạo và đảng viên trong Đảng bộ nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III. Đồng thời, vận dụng các mục tiêu, những quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dưng chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy các cấp, cơ quan, đơn vị; đề cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện tuyên truyền, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết một cách có hiệu quả, thiết thực.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW Bùi Quang Vinh đã quát triệt đến các đảng viên mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 4 đột phá trong Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025.

6X0A1348a

Quang cảnh Hội nghị

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”. Đại hội đã thực hiện tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tiếp thu tư tưởng, định hướng trong dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, tình hình thế giới, khu vực, trong nước có những diễn biến mới, đan xen thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Khối đã quán triệt, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, người lao động nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, thu được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện.

Đối với Đảng bộ NHCSXH, nhiệm kỳ 2015-2020 đã  hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đảng ủy NHCSXHTW đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ IV của Đảng bộ. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã tác động toàn diện, giúp giải quyết những vấn đề căn bản, thiết yếu của cuộc sống cho người nghèo, đối tượng chính sách khác, nhất là khu vực nông thôn, vùng DTTS và miền núi, vùng sâu, vùng xa; mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế - xã hội; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của Đảng và Nhà nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tại vùng nghèo, vùng DTTS và miền núi; góp phần tác động tích cực nhằm đẩy lùi, ngăn chặn sự tác động tiêu cực của “tín dụng đen”; đồng thời, tạo nguồn lực giúp các địa phương thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự xã hội, an ninh quốc phòng; tăng cường và củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Thay mặt Đảng ủy NHCSXH TW, Phó Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW Bùi Quang Vinh yêu cầu các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ NHCSXH TW cần nghiên cứu kỹ các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết để xây dựng chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết, đồng thời vận dụng, bám sát thực tiễn cơ sở để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề. Mỗi chi bộ phải xây dựng chương trình hành động có trọng tâm, trọng điểm, có giải pháp khả thi, có lộ trình và phân công cụ thể trách nhiệm với mục tiêu thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III.

PV

Các tin bài khác