Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

31/01/2021
(VBSP News) Theo kết quả bầu cử công bố tối ngày 30/01/2021 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
3928_Thong_doc.jpg

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng trình bày tham luận tại Đại hội XIII

Tối 30/1/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), ngay sau khi hoàn thành kiểm phiếu, Đại hội XIII của Đảng công bố danh sách các đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tóm tắt tiểu sử Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng

- Sinh năm: 1968

- Quê quán: Hà Nội

- Học hàm, học vị: Thạc sỹ Kinh tế;

- Lý Luận chính trị: Cao cấp;

- Từ 01/1991 - 11/1993: Chuyên viên Vụ Quản lý ngoại hối, NHNN;

- Từ 11/1993 - 4/1995: Chuyên viên Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN;

- Từ 4/1995 - 4/2008: Phó Trưởng phòng/Trưởng phòng Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN;

- Từ 4/2008 - 7/2011: Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN;

- Từ 8/2011 - 01/2012: Phó Vụ trưởng, Phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN;

- Từ 01/2012 - 8/2014: Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN;

- Từ 8/2014 - 11/2020: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN (từ tháng 8/2014); Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương (từ tháng 8/2020);

- Ngày 12/11/2020 được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Thống đốc NHNN Việt Nam.

- Ngày 04/12/2020, tại Quyết định 1989/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiêm giữ chức Chủ tịch HĐQT NHCSXH.

- Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tín nhiệm bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

PV

Các tin bài khác