Cựu Chiến binh Gia Lai phát huy hiệu quả nguồn vốn vay

27/01/2021
(VBSP News) Nhằm phát huy tối đa hiệu quả các nguồn vốn vay, nhất là nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH tỉnh Gia Lai, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan thực hiện đồng bộ các giải pháp theo dõi, hỗ trợ, quản lý, giám sát, kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo hoạt động thanh, quyết toán, nâng cao chất lượng, hiệu quả vốn tín dụng.
gia lai

Cựu chiến binh phường Yên Thế, TP Pleiku vay vốn ưu đãi trồng hồ tiêu

Toàn tỉnh có 34.336 hội viên Cựu Chiến binh, trong đó, có gần 25.000 hộ hội viên thuộc 587 Tổ tiết kiệm và vay vốn đang vay gần 950 tỷ đồng của Quỹ quốc gia về giải quyết việc làm (Chương trình 120). Riêng NHCSXH tỉnh Gia Lai đang cho 24.668 hộ hội viên Cựu Chiến binh vay hơn 870 tỷ đồng vốn ủy thác (tăng hơn 50 tỷ đồng so với năm 2019).
Hội Cựu Chiến binh tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn các cấp hội chủ động phối hợp với các Phòng giao dịch của NHCSXH và những tổ chức, cơ quan có chức năng thực hiện tốt việc hỗ trợ, hướng dẫn hội viên tiếp cận thông tin tín dụng, giúp đỡ đối tượng chính sách, nhất là hộ đồng bào DTTS làm hồ sơ vay vốn và sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, hiệu quả cũng như thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ trả nợ theo đúng cam kết.
Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Gia Lai Đinh Văn Nghĩa cho biết: “Do có sự phối hợp chặt chẽ, đúng quy trình nên chất lượng tín dụng được nâng cao, vốn vay được giải quyết kịp thời, chính xác và hiệu quả. Phát huy kết quả đạt được, NHCSXH sẽ tiếp tục phối hợp với Hội Cựu Chiến binh các cấp tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thụ hưởng nguồn vốn vay ưu đãi…”
Nhờ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH mà Hội Cựu Chiến binh các cấp trong tỉnh đã phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả 432 dự án, tạo việc làm ổn định cho hàng chục nghìn lao động là Cựu chiến binh và người thân. Bên cạnh đó, hàng nghìn doanh nghiệp, tổ hợp tác, nông trại, hộ kinh doanh do hội viên Cựu chiến binh làm chủ đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại chỗ, góp phần tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.
Cựu chiến binh Rơ Mah Punh ở làng Yam, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai chia sẻ: “Được vay 30 triệu đồng vốn ưu đãi của NHCSXH huyện, tôi đầu tư mua heo về nuôi, mua phân bón cho hơn 1ha cây trồng, không phải bán rẫy, không phải vay nóng bên ngoài. Mình mới bán cà phê trả nợ ngân hàng đủ cả gốc lẫn lãi. Nhà mình có thêm việc làm, thu nhập ổn định là nhờ anh em hội viên hướng dẫn vay vốn để làm ăn”.
Tiếp tục nâng cao chất lượng các nguồn vốn vay, Hội Cựu Chiến binh các cấp trong tỉnh đang tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể thực hiện tốt phong trào “Tổ tiết kiệm và vay vốn không có nợ quá hạn”, phấn đấu 100% tổ viên tổ tiết kiệm và vay vốn tham gia gửi tiền tiết kiệm hàng tháng, tham gia sinh hoạt CCB định kỳ, hỗ trợ nhau thực hiện phong trào “2 xóa, 3 giúp, 3 mô hình” (xóa nghèo, xóa nhà dột nát; giúp công sức, giúp giống vốn, giúp việc làm; mô hình kinh tế trang trại, mô hình tổ hợp tác sản xuất, mô hình kinh doanh dịch vụ) do Hội phát động.
 Chủ tịch Hội CCB tỉnh Gia Lai Nay Hứ cho biết: Hội Cựu chiến binh các cấp đã thống nhất áp dụng tiêu chí vay vốn vào việc xếp loại thi đua, vì thế mà các tổ chức hội rất quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng thực hiện các nguồn vốn vay, nhất là nguồn vốn ủy thác của NHCSXH, không xâm tiêu, chiếm dụng nguồn vốn trái quy định, không để nợ đọng quá hạn, góp phần giảm tỷ lệ hộ Cựu Chiến binh nghèo, đẩy lùi các hành vi sai phạm trong việc mua bán, thế chấp, “tín dụng đen”.

Hoàng Minh

Các tin bài khác