Thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”

14/01/2021
(VBSP News) NHCSXH tỉnh Đắk Lắk đã triển khai và thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” là vừa thực hiện phòng chống dịch, vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn phục vụ SXKD và đời sống, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cho các đối tượng chính sách góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
ph-doan-ket-buon-ho_9159

NHCSXH tỉnh Đắk Lắk đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho người nghèo và đối tượng chính sách khác khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Năm 2020, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhất là dịch Covid-19, bạch hầu, dịch tả lợn châu Phi… ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Tuy nhiên, trong bối cảnh đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi, song NHCSXH tỉnh Đắk Lắk đã chủ động bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ, của NHCSXH TW và của cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh hoạt động cho vay tín dụng chính sách để góp phần tháo gỡ khó khăn, phát triển kinh tế, ổn định an ninh chính trị và thực hiện an sinh xã hội ứng phó với đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Giám đốc NHCSXH tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tử Ân cho biết: Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn của các dịch bệnh… làm cho thu ngân sách địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Song phát huy tinh thần của Chỉ thị số 40-CT/TW về nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng Chính sách xã hội, UBND tỉnh Đắk Lắk và 15/15 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đã chuyển sang NHCSXH số tiền 41.528 triệu đồng, nâng tổng số vốn ủy thác từ ngân sách địa phương lên 271.788 triệu đồng. Nguồn vốn từ ngân sách địa phương chuyển sang đã tạo điều kiện cho chi nhánh có thêm nguồn để giải quyết cho vay kịp thời một số đối tượng theo quy định, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp.
NHCSXH tỉnh đã cùng các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh cho vay với số tiền được giải ngân gần 1.550 tỷ đồng, tăng trưởng dư nợ đạt 8,2%. Nguồn vốn ưu đãi đã hỗ trợ cho 47.647 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; trong đó, 8.097 lượt hộ nghèo, 8.610 lượt hộ cận nghèo, 5.848 lượt hộ mới thoát nghèo được vay vốn để đầu tư sản xuất chăn nuôi; xây dựng 11.201 công trình NS&VSMTNT và 3.554 lao động được tạo việc làm, 791 căn nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, 87 căn nhà cho các đối tượng theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP; cùng với đó, 3 đơn vị được vay vốn (2 trường học và 1 khách sạn) với tổng số tiền 373,8 triệu đồng để trả lương ngừng việc do Covid-19 cho 218 lượt người lao động…
Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng tín dụng cũng được NHCSXH tỉnh chú trọng. Chất lượng tín dụng tiếp tục được duy trì, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh 0,16% đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra duy trì dưới 0,2%; chất lượng, hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách toàn tỉnh, 15/15 PGD và 184/184 xã, phường đạt loại tốt. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và hiệu quả. Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ được chú trọng, tăng cường hoàn thành 117% kế hoạch đề ra.
Với những nỗ lực, NHCSXH tỉnh Đắk Lắk đã được Kiểm toán Nhà nước đánh giá cao trong công tác chấp hành chế độ, chính sách của Nhà nước trong việc thực hiện chính sách tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.
Trong năm 2021, NHCSXH tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cho vay, hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng dư nợ các chương trình; Phấn đấu tỷ lệ tăng trưởng dư nợ đạt từ 8 -10% trở lên. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, duy trì tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh dưới 0,2%.

Thái Hòa

Các tin bài khác