NHCSXH tỉnh Nghệ An hoàn thành kế hoạch năm 2020

30/12/2020
(VBSP News) Năm 2020, tỉnh Nghệ An đối diện với nhiều khó khăn liên tục do thiên tai và dịch bệnh. Trong tình hình đó, NHCSXH tỉnh Nghệ An tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành, hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng chính sách gặp khó khăn với 20 chương trình tín dụng được triển khai hiệu quả. Từ việc tranh thủ tốt nguồn vốn từ Trung ương, nguồn vốn nhận ủy thác từ tỉnh và các tổ chức các cấp, nguồn vốn huy động được cấp bù lãi suất, NHCSXH tỉnh Nghệ An đã đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân và hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.
Nghe an1

NHCSXH tỉnh Nghệ An đóng góp quan trọng trong công tác giảm nghèo trên địa bàn

Đến 31/12/2020, tổng nguồn vốn của NHCSXH tỉnh Nghệ An ước đạt 9.005 tỷ đồng, tăng 629 tỷ đồng, đạt 7,51%. Trong năm 2020, ngân hàng đã tham mưu thủ tục nhận vốn ủy thác cho các cấp hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao; huy động các loại vượt kế hoạch, đạt 1.645 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm qua Tổ tiết kiệm và vay vốn là 530 tỷ đồng, đạt 177,8%; tiền gửi tiết kiệm tổ chức, cá nhân là 1.115 tỷ đồng, đạt 106,7% kế hoạch.
Tổng dư nợ của NHCSXH tỉnh ước đạt 8.995 tỷ đồng, tăng 634 tỷ đồng, tăng 7,58% so với năm 2019. Qua đó, đã cho hơn 10.500 hộ gia đình vay vốn 271 tỷ đồng để sản xuất, chăn nuôi sau dịch bệnh; thực hiện các giải pháp gia hạn nợ, giãn nợ, cho vay bổ sung cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh. Chương trình tín dụng cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc cho người lao động đạt kết quả tích cực với 7 doanh nghiệp và cơ sở giáo dục được vay gần 800 triệu đồng để trả lương cho gần 200 người lao động.
Doanh số cho vay năm 2020 đạt 2.951 tỷ đồng, đạt 107% so với năm 2019; doanh số thu nợ đạt 2.332 tỷ đồng, đạt 109%. Chất lượng tín dụng ổn định và tiếp tục được nâng cao. Nợ quá hạn và khoanh nợ ước giảm khoảng 5 tỷ đồng so với 2019, còn lại 23.842 triệu đồng.

ghep

Nguồn vốn của NHCSXH đến với đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Trong năm 2020, mục tiêu tăng bình quân dư nợ/hộ, nhất là các chương trình hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tiếp tục được NHCSXH tỉnh Nghệ An tập trung triển khai quyết liệt. Kết quả, tổng số món cho vay mới và bổ sung nâng mức đạt 126,4 tỷ đồng/3.136 món vay. NHCSXH tỉnh đã chỉ đạo điều chỉnh, cơ cấu lại dư nợ đối với một số địa bàn theo hướng đảm bảo ổn định chất lượng hoạt động, đặc biệt là các xã, phường và các tổ có dư nợ nhỏ.
NHCSXH tỉnh Nghệ An luôn được đánh giá cao trong công tác quản lý hoạt động ủy thác và nâng cao chất lượng ủy nhiệm. Để những “cánh tay nối dài” hoạt động hiệu quả, ngân hàng đã phối hợp tốt với các tổ chức chính trị - xã hội để nắm bắt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ nhận ủy thác; chú trọng kiểm tra việc quản lý và sử dụng vốn của hội đoàn thể cấp xã; phối hợp tuyên truyền và xử lý các vướng mắc đối với cơ sở.
Bên cạnh đó, NHCSXH tỉnh Nghệ An tiếp tục chỉ đạo các Phòng giao dịch cơ cấu, kiện toàn lại mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn theo hướng giảm bớt đầu mối, tăng quy mô và tăng điểm đánh giá bình quân chất lượng tổ. Đến 31/12/2020, có 6.475 Tổ tiết kiệm và vay vốn, giảm 624 tổ so với đầu năm; bình quân 1,7 tổ/thôn, dư nợ bình quân đạt 1,39 tỷ đồng, tăng 212 triệu, số thành viên bình quân 36 người, điểm bình quân đạt 94,87.
Đồng thời, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội triển khai xây dựng mô hình Tổ tiết kiệm và vay vốn bền vững gắn với hoạt động cộng đồng, thực hiện thí điểm 510 tổ, cho kết quả đạt khá về quy mô.
Để nâng cao hiệu quả hoạt động, NHCSXH tỉnh Nghệ An chú trọng công tác triển khai tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đối tượng. Trong năm 2020, đã tổ chức đào tạo, tập huấn đầy đủ cho các đối tượng và đạt quy mô lớn nhất về số lượng từ trước đến nay. 100% cán bộ nhận ủy thác cấp xã, Tổ tiết kiệm và vay vốn, Ban Giảm nghèo cấp xã và Trưởng thôn đã được các Phòng giao dịch phối hợp tập huấn; 100% thành viên Ban Đại diện HĐQT cấp huyện là Chủ tịch xã và đội ngũ cán bộ ủy thác cấp huyện đã được NHCSXH tỉnh trực tiếp mở các lớp tập huấn. Đồng thời, phối hợp tốt với Trung ương hội tập huấn chuyên sâu cho nhiều đối tượng là hội, đoàn thể cấp xã và ban quản lý tổ. Cụ thể, Hội Nông dân 8 huyện với 550 người, Hội Cựu Chiến binh 142 người, Đoàn Thanh niên 152 người. Tại các buổi tập huấn đã tổ chức kiểm tra nghiêm túc để đánh giá chất lượng học tập nghiệp vụ ngân hàng.

nghe An 3

Năm 2020, NHCSXH tỉnh Nghệ An đã đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện chương trình tín dụng cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc cho người lao động do ảnh hưởng bởi Covid -19

Năm 2020 là năm cuối thực hiện nhiều chương trình mục tiêu quan trọng. Bên cạnh những hội nghị do NHCSXH tỉnh Nghệ An trực tiếp chịu trách nhiệm về nội dung như: Hội nghị Tổng kết 5 năm về công tác ủy thác, Tổng kết chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo; 10 năm thực hiện chiến lược NHCSXH…, còn phối hợp với các ngành để thực hiện tổng kết các chương trình như: cho vay NS&VSMTNT; chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo; chương trình giải quyết việc làm. Các báo cáo hội nghị được thực hiện kịp thời và đảm bảo chất lượng.
Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Vinh cho biết: Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2020, bước sang năm 2021, NHCSXH tỉnh Nghệ An sẽ tăng cường thực hiện các giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu quả các chương trình tín dụng; bảo đảm hoạt động ngày càng đồng bộ, chuyên nghiệp, tạo sự thuận lợi và hài lòng cao cho các đối tượng chính sách và doanh nghiệp. Công tác mở rộng nguồn vốn, quản lý chất lượng tín dụng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ và tuyên truyền về các chương trình tín dụng sẽ được tập trung thực hiện.

Bài và ảnh Mai Liễu

Các tin bài khác