Nghiệm thu đề tài “Giải pháp phát triển chương trình tín dụng đối với HSSV của NHCSXH trong giai đoạn mới”

30/12/2020
(VBSP News) Chiều 29/12/2020, Hội đồng khoa học NHCSXH đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp hệ thống “Giải pháp phát triển chương trình tín dụng đối với HSSV của NHCSXH trong giai đoạn mới” do Giám đốc Ban Tín dụng HSSV&CĐTCSK Đào Anh Tuấn chủ nhiệm đề tài.
6X0A1367

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Tham dự buổi nghiệm thu có Phó Tổng Giám đốc Trần Lan Phương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu NHCSXH cùng các ủy viên Hội đồng nghiệm thu và đại diện các Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm CNTT.
Trong kỷ nguyên CMCN 4.0, đầu tư tài chính cho giáo dục, trong đó có tín dụng HSSV là yêu cầu cấp thiết. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực dài hạn, tín dụng đối với HSSV góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo có trình độ, phục vụ cho sự phát triển nền kinh tế tri thức, đào tạo những tài năng cho đất nước, tạo điều kiện phát triển giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trong ngắn và dài hạn.
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, đề tài đã tập trung nghiên cứu các nội dung, hệ thống hóa cơ sở lý luận; nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng, hiệu quả chương trình tín dụng HSSV của NHCSXH trong 13 năm qua. Đồng thời, đề xuất xây dựng giải pháp cụ thể nhằm chuẩn bị và định hướng cho hoạt động tín dụng HSSV trong việc thực hiện chiến lược hoạt động NHCSXH đến năm 2030.
Thay mặt nhóm nghiên cứu đề tài, Giám đốc Ban Tín dụng HSSV&CĐTCSK Đào Anh Tuấn - Chủ nhiệm đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản đề tài “Giải pháp phát triển chương trình tín dụng đối với HSSV của NHCSXH trong giai đoạn mới”.
Đề tài nghiên cứu đã luận giải các cơ sở lý luận về tín dụng đối với HSSV trong hệ thống tài chính đối với HSSV, thực tiễn về tín dụng đối với HSSV của Việt Nam và kinh nghiệm trên thế giới trong xu thế phát triển của tài chính toàn diện. Trên cơ sở đó, đánh giá thực trạng tín dụng đối với HSSV hiện nay và nhu cầu tài chính, tín dụng trong xu thế phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả nghiên cứu định hướng và đưa ra 05 giải pháp phát triển chương trình tín dụng đối với HSSV tại NHCSXH.
Các giải pháp đều căn cứ trên cơ sở phát huy các kết quả đạt được, đồng thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại như: quy mô tín dụng chưa tương xứng với nhu cầu; cơ cấu cho vay còn có sự chênh lệch lớn giữa các hệ đào tạo; mức cho vay còn thấp chưa đáp ứng được nhu cầu của HSSV; cơ chế phối hợp giữa các chủ thể nhà trường, ngân hàng, chính quyền và gia đình còn nhiều bất cập.
Đề tài khẳng định việc phát triển chương trình tín dụng đối với HSSV là một giải pháp đúng đắn, phát huy được ý nghĩa cả về kinh tế, chính trị và xã hội, hợp lòng dân, tạo được sự đồng thuận cao của các ngành, các cấp, của cộng đồng xã hội. Với hơn 3,6 triệu lượt HSSV được vay vốn, chương trình tín dụng đối với HSSV nhanh chóng đi vào cuộc sống, là địa chỉ tin cậy của HSSV, gia đình HSSV có hoàn cảnh khó khăn trong việc tiếp sức hỗ trợ con em tiếp tục theo học, tạo nguồn lao động có trình độ đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Đánh giá về kết quả của đề tài, các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đại biểu dự buổi nghiệm thu đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, được nhóm nghiên cứu thực hiện công phu, nghiêm túc, bám sát với mục tiêu và yêu cầu đề ra. Đề tài được xây dựng trên yêu cầu thực tiễn nên có khả năng ứng dụng vào thực tiễn hoạt động NHCSXH. Các ý kiến của thành viên Hội đồng nghiệm thu và đại biểu đã bổ sung, góp ý vào một số nội dung trong đề tài còn thiếu sót, chưa phù hợp với thực tiễn.

6X0A1419

Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu chúc mừng nhóm nghiên cứu

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, Phó Tổng Giám đốc Trần Lan Phương - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu đã đưa ra được phương pháp khảo sát, phân tích, so sánh, tổng hợp bằng các dẫn chứng số liệu cụ thể, rõ ràng. Phó Tổng Giám đốc đề nghị nhóm nghiên cứu trên cơ sở các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét nhóm tiếp tục tiếp thu một cách có chọn lọc để hoàn thiện kết quả nghiên cứu của đề tài.
Với những kết quả mà đề tài “Giải pháp phát triển chương trình tín dụng đối với HSSV của NHCSXH trong giai đoạn mới” đã đạt được, Hội đồng Khoa học NHCSXH đã kết luận: Đề tài đáp ứng đủ điều kiện của một đề tài cấp ngành và nhất trí nghiệm thu Đề tài với đánh giá loại Khá.

PV

Các tin bài khác