Nghiệm thu đề tài “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý lưu trữ, tra cứu văn bản chế độ nghiệp vụ NHCSXH”

19/11/2020
(VBSP News) Với những kết quả nghiên cứu, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp hệ thống “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý lưu trữ, tra cứu văn bản chế độ nghiệp vụ NHCSXH”, do Phó Giám đốc Ban Pháp chế Nguyễn Văn Tùng làm chủ nhiệm vừa được Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học NHCSXH xếp loại Giỏi.
anh

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Trước sự thay đổi nhanh chóng của khoa học công nghệ gắn với việc ứng dụng các thành tựu như: Kết nối vạn vật, Dữ liệu lớn, Trí tuệ nhân tạo… trong vận hành và trong công tác quản lý của Ngành ngân hàng được xem như một phương tiện hữu ích, hiệu quả, nhằm tăng cường nội lực, tính chủ động… góp phần nâng cao trong hoạt động quản lý, đồng thời cũng làm tăng năng lực cạnh tranh của các TCTD. Và việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nói chung và các quy trình nghiệp vụ nói riêng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, hỗ trợ đắc lực cho công tác quản trị điều hành của Ban lãnh đạo các cấp và thực hiện chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ đang là mục tiêu của tất cả các ngân hàng. Không nằm ngoài xu thế đó, NHCSXH đã và đang từng bước thay đổi về phương pháp quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin để tạo ra những phần mềm hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ nói chung, đặc biệt là hỗ trợ quản lý hành chính, quản lý văn bản đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ nói riêng; nhằm tiết kiệm chi phí hành chính, góp phần rút ngắn thời gian luân chuyển văn bản, tạo điều kiện chia sẻ dữ liệu, tăng tính bảo mật, rút ngắn được thời gian xử lý công việc, nâng cao hiệu quả công tác.
Trình bày tại buổi nghiệm thu, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Tùng cho biết, “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý lưu trữ, tra cứu văn bản chế độ nghiệp vụ NHCSXH” được nghiên cứu nhằm mục tiêu  đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý lưu trữ, tra cứu văn bản nghiệp vụ của NHCSXH. Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế của công tác quản lý, lưu trữ  và tra cứu văn bản hiện nay của NHCSXH. Trong đó, tập trung nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ khai thác cơ sở dữ liệu hệ thống văn bản nghiệp vụ, khi hoàn thiện thì hệ thống cơ sở dữ liệu này sẽ như một thư viện văn bản điện tử của NHCSXH; nghiên cứu xây dựng công cụ tìm kiếm và khai thác văn bản, tạo lược đồ đối với các văn bản nghiệp vụ của NHCSXH, giúp người dùng tiếp cận văn bản một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, có hệ thống nhất.
Theo đó, nhóm nghiên cứu đề tài đã xây dựng nội dung và phương nghiên cứu. Đề tài đã tập hợp, sàng lọc, so sánh - lịch sử; thống kê mô tả trên cơ sở phiếu 648 phiếu khảo sát thu thập thông tin từ các Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính, Sở giao dịch, Trung tâm Đào tạo, chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh và cấp huyện và phỏng vấn các đối tượng liên quan đến hoạt động quản lý, lưu trữ và tra cứu văn bản nghiệp vụ của NHCSXH…
Đánh giá về Đề tài này, Giám đốc Trung tâm CNTT Phạm Lê Minh, chia sẻ, nội dung nghiên cứu của đề tài có tính logic, đã khái quát được các vấn đề về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, lưu trữ văn bản; phân tích đánh giá thực thực trạng công tác quản lý, lưu trữ, tra cứu văn bản nghiệp vụ của NHCSXH, từ đó rút ra những tồn tại hạn chế và đưa ra các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả của công tác công tác quản lý, lưu trữ, tra cứu văn bản nghiệp vụ của NHCSXH bằng phần mềm tin học. Đây là đề tài có tính ứng dụng cao.
Cùng nhận định trên, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao kết quả lao động công phu, sáng tạo của Nhóm tác giả, Đề tài có ý nghĩa khoa học và có khả năng ứng dụng cao vào thực tiễn hoạt động quản lý lưu trữ, tra cứu hệ thống văn bản chế độ nghiệp vụ NHCSXH. Đề tài là công trình nghiên cứu khoa học thể hiện được từ tổng quan lý luận đến đánh giá  thực trạng và đề xuất giải pháp cho vấn đề nghiên cứu. Đề tài được xây dựng trên yêu cầu thực tiễn nên có khả năng ứng dụng vào thực tiễn hoạt động NHCSXH. Bên cạnh những kết quả đạt được của Đề tài, các thành viên Hội đồng đã chỉ ra một số hạn chế cần bổ sung và chỉnh sửa về mặt lý luận và các giải pháp cho phù hợp với yêu cầu của NHCSXH trong giai đoạn mới.

anh2

Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu chúc mừng nhóm nghiên cứu

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, Phó Tổng Giám đốc Trần Lan Phương - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu ghi nhận đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài, cho rằng đây là Đề tài được nghiên cứu công phu, nghiêm túc. Nhóm nghiên cứu đã đưa ra được phương pháp khảo sát, phân tích, so sánh, tổng hợp để đánh giá thực trạng công tác quản lý văn bản. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu đã nghiêm túc tiếp thu những kiến nghị của Hội đồng nghiệm thu, trả lời hết các câu hỏi mà Hội đồng nêu ra. Phó Tổng Giám đốc đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu những ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh đề tài đảm bảo tốt các tiêu chí, mục đích nội dung đặt ra của đề tài.
Với những kết quả mà Đề tài “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý lưu trữ, tra cứu văn bản chế độ nghiệp vụ NHCSXH” đã đạt được, Hội đồng Khoa học NHCSXH đã kết luận: Đề tài đáp ứng đủ điều kiện của một đề tài cấp ngành và nhất trí nghiệm thu Đề tài với đánh giá loại Giỏi.

PV

Các tin bài khác