Ký hợp đồng tín dụng và giải ngân cho vay trả lương ngừng việc theo Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg

16/11/2020
(VBSP News) Ngày 16/11, NHCSXH tỉnh Hưng Yên tổ chức ký hợp đồng tín dụng và giải ngân cho vay trả lương ngừng việc theo Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
1

NHCSXH tỉnh Hưng Yên tổ chức ký hợp đồng tín dụng với khách hàng được vay vốn

NHCSXH tỉnh Hưng Yên đã tổ chức ký hợp đồng tín dụng và giải ngân cho vay trả lương ngừng việc cho 7 khách hàng trên địa bàn tỉnh có 231 lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 với số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Đối tượng được xem xét cho vay vốn khi đáp ứng các điều kiện vay vốn; được hưởng lãi suất 0%, thời hạn 12 tháng, lãi suất nợ quá hạn là 12%/năm. Việc giải ngân của NHCSXH tỉnh được thực hiện đến hết ngày 31/1/2021.

PV

Các tin bài khác