Hiệu quả từ nguồn vốn chính sách

11/11/2020
(VBSP News) Thời gian qua, hàng nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Trấn Yên (Yên Bái) được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH để phát triển sản xuất; nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo và từng bước vươn lên trong cuộc sống. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần tích cực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.
yen bai

Từ nguồn vốn vay NHCSXH huyện Trấn Yên, các hộ gia đình đầu tư phát triển kinh tế tạo việc làm nâng cao thu nhập

Năm 2014, ông Trần Văn Hạnh ở thôn Hiển Dương, xã Cường Thịnh được NHCSXH huyện Trấn Yên hỗ trợ cho vay 50 triệu đồng để trồng rừng, trồng cây ăn quả, chăn nuôi gà. Khi đã có vốn, ông tham gia các lớp tập huấn về chăn nuôi, trồng trọt nên hơn 1ha rừng phát triển tốt, gần 1 mẫu cây ăn quả có múi của gia đình đều đặn cho thu hoạch hàng năm. Riêng 2 chuồng nuôi gà, với quy mô 7.000 con/lứa, gia đình ông Hạnh thu lãi trên 100 triệu đồng/năm.
Hiện nay, gia đình ông Hạnh xây dựng được nhà cửa khang trang với đầy đủ tiện nghi và đang trở thành một trong những hộ điển hình trong phát triển kinh tế của xã Cường Thịnh.“Nhờ nguồn vốn chính sách xã hội đã giúp gia đình tôi nói riêng và thôn Hiển Dương nói chung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, mang lại thu nhập bền vững cho người dân”, ông Hạnh cho biết thêm.
Những năm qua, NHCSXH huyện Trấn Yên đã nỗ lực triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nguồn vốn để phát triển SXKD; làm kinh tế hộ. Nguồn vốn cho vay chủ yếu tập trung vào các ngành nghề trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, giúp ổn định sản xuất, tăng sản phẩm, tăng thu nhập, thay đổi cách thức sản xuất kinh doanh, từng bước ổn định cuộc sống. Hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu trong đời sống sinh hoạt cho những người khó khăn, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng đời sống người dân.
Trong 10 tháng đầu năm 2020, thông qua 4 tổ chức chính trị - xã hội, NHCSXH huyện Trấn Yên đã giúp gần 2.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn với tổng số tiền đạt trên 70 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ đạt gần 377 tỷ đồng, bình quân đạt 44 triệu đồng/hộ. Nguồn vốn ưu đãi này đã góp phần tạo việc làm mới cho gần 1.000 lao động; xây dựng trên 1.800 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường; trồng mới, trồng thay thế hàng nghìn ha rừng, cây ăn quả; mua trên 1.000 con trâu, bò sinh sản…
Ngoài ra, góp phần mở rộng các vùng sản xuất chuyên canh gắn với chuỗi giá trị tại các xã, nhất là các địa phương vùng cao, vùng đồng bào DTTS. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bí thư Đảng ủy xã Hồng Ca Phạm Xuân Toàn khẳng định: “Nhờ có nguồn vốn tín dụng chính sách mà xã Hồng Ca đã hình thành được các vùng sản xuất, chăn nuôi tập trung gắn với chuỗi liên kết, từ đó giúp người dân nâng cao thu nhập, cùng nhau xây dựng bền vững chương trình xây dựng NTM trên địa bàn”.
Để thúc đẩy SXKD, đẩy lùi nạn tín dụng đen tại các địa phương, thời gian tới, NHCSXH huyện Trấn Yên tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Trọng tâm là nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội; tăng cường bổ sung nguồn vốn địa phương để ủy thác cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn; quản lý vốn tín dụng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn ở mỗi vùng miền. Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Trong đó, đặc biệt coi trọng chất lượng tín dụng, công tác ủy thác của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, hoạt động giao dịch tại xã.
Cùng với các chính sách khác của Đảng và Nhà nước, chính sách tín dụng ưu đãi do NHCSXH huyện Trấn Yên thực hiện thời gian qua là một phần quan trọng trong chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, góp phần cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện ở khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là nguồn lực to lớn để huyện Trấn Yên duy trì và nâng cao chương trình xây dựng NTM thời gian tiếp theo.

Bài và ảnh Thanh Hùng

Các tin bài khác