Tín dụng chính sách giúp người dân Yên Bái vượt khó

26/05/2020
(VBSP News) Những tháng đầu năm, dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng các chương trình tín dụng của NHCSXH tỉnh Yên Bái vẫn góp phần ổn định cuộc sống cho người dân trên địa bàn.
yen bai

Vốn tín dụng chính sách đã giúp gia đình chị Triệu Thị Tuyết thoát nghèo

Quý I/2020, NHCSXH tỉnh đã chủ động giải ngân cho 4.395 khách hàng với doanh số cho vay đạt 178 tỷ đồng. Tổng dư nợ đạt 3.105 tỷ đồng, tăng 54,4 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng 1,78%. Trong đó, chương trình cho vay hộ nghèo tăng 3,6 tỷ đồng, hộ cận nghèo tăng 7,7 tỷ đồng, hộ mới thoát nghèo tăng 23,3 tỷ đồng, hộ SXKD vùng khó khăn tăng 12,7 tỷ đồng.
Hoạt động tín dụng chính sách đã hỗ trợ kịp thời, giúp người dân khắc phục hậu quả dịch bệnh Covid-19, tạo việc làm, giải quyết nhu cầu thiết yếu của các đối tượng chính sách khác. Nguồn vốn chính sách đã giúp 2.309 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có vốn làm kinh tế; 210 lao động có việc làm, thu nhập, 19 lao động tại huyện nghèo đi xuất khẩu lao động; 739 hộ thực hiện phương án SXKD tại vùng khó khăn; xây dựng 1.057 công trình NS&VSMTNT và hỗ trợ xây dựng 6 căn nhà ở hộ nghèo ổn định cuộc sống.
Chị Triệu Thị Tuyết ở phường Pú Trạng, TX Nghĩa Lộ cho biết: Năm 2019, tôi vay 70 triệu đồng chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo. Sau đó, tôi mua trâu nái sinh sản về nuôi phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Đồng vốn ưu đãi thật sự là bà đỡ cho gia đình tôi và tôi mong muốn sẽ có nhiều hộ nghèo được vốn vay ưu đãi để vươn lên thoát nghèo.
Cùng với tập trung vốn triển khai các chính sách cho vay, NHCSXH tỉnh cũng triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19. Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Trần Quang Sơn cho biết: Trong quý I, đơn vị đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương; các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác để rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại đến các khách hàng vay vốn để thực hiện các biện pháp như: gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, cho vay bổ sung để khôi phục sản xuất, hướng dẫn các khách hàng bị rủi ro do dịch đủ điều kiện xử lý rủi ro lập hồ sơ và đề nghị xử lý rủi ro do nguyên nhân khách quan theo quy định.
Theo rà soát, số dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là 84,3 tỷ đồng và đến 24/4, NHCSXH tỉnh đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 739 khách hàng với dư nợ 16,5 tỷ đồng.
Thời gian tới, NHCSXH tỉnh bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, NHCSXH Trung ương và chỉ đạo của UBND tỉnh để triển khai kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội. Hiện nay, NHCSXH tỉnh đã và đang sẵn sàng triển khai các điều kiện để thực hiện chương trình cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động bởi dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ.

Bài và ảnh Văn Thông

Các tin bài khác