Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

11/11/2020
(VBSP News) Thời gian qua, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hậu Giang đã phát huy vai trò nhận vốn ủy thác, giúp nguồn vốn tín dụng đến đúng đối tượng, chất lượng tín dụng nâng cao, góp phần thực hiện chính sách giảm nghèo của tỉnh.
hau giang

Hầu hết các hộ vay vốn chính sách ở Hậu Giang đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích để phát triển kinh tế gia đình

Vai trò của cấp ủy
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh nhận định: Hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua có sự tiến bộ khá rõ nét. Ưu điểm nhất là sự quan tâm chỉ đạo của cấp tỉnh, huyện và đặc biệt là vai trò thành viên của Ban chỉ đạo cấp xã đã trực tiếp chỉ đạo thực hiện rất hiệu quả. Trong đó, nắm tình hình kịp thời khi triển khai tín dụng chính sách ưu đãi và xử lý tồn tại, khó khăn, vướng mắc phát sinh. Theo đó, các địa phương biết phối hợp khai thác tiềm năng, lợi thế, lồng ghép vào các chương trình tín dụng để xây dựng được nhiều mô hình làm ăn hiệu quả kinh tế, từ đó giúp thoát nghèo bền vững.
Thực hiện phương thức ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, các Tổ tiết kiệm và vay vốn và tổ chức giao dịch trực tiếp tại UBND cấp xã, NHCSXH tỉnh Hậu Giang đã xây dựng được mạng lưới 75 Điểm giao dịch xã hoạt động rộng khắp trên trên địa bàn tỉnh. Việc mở các Điểm giao dịch của NHCSXH tại các xã, phường, thị trấn đã làm cầu nối để người nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận được nhanh nhất, đầy đủ nhất thông tin về chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước; góp phần nâng cao được lòng tin của người dân.
Cùng với NHCSXH, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đã tập trung làm tốt công tác củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn tạo nên sự chuyển biến, thay đổi nhận thức, cách làm, quản lý vốn tín dụng chính sách của cán bộ hội trong thực hiện nhiệm vụ ủy thác. Trong quá trình thực hiện có nhiều giải pháp chỉ đạo quản lý vốn ủy thác, xử lý nợ đến hạn, nợ quá hạn, rủi ro, lãi tồn đọng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát và nâng cao vai trò quản lý, thực hiện nghiêm túc nội dung công việc ủy thác trong quy trình cho vay.
Tính đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 2.597 tỷ đồng, tăng 193 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, dư nợ ủy thác đạt trên 2.581 tỷ đồng, chiếm 99,4% tổng dư nợ, với 2.191 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Nhờ phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại các xã được nâng cao với  74/75 đơn vị được xếp loại tốt, chiếm 98,7%, tăng 11,9% so với đầu năm 2020 và 1 đơn vị được xếp loại khá, không còn đơn vị xếp loại trung bình.
Tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng
Ông Trần Văn Hải, Trưởng ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, vui mừng cho hay: Hiện toàn ấp có 4 Tổ tiết kiệm và vay vốn, quản lý trên 4 tỷ đồng. Trong thực hiện vốn tín dụng chính sách, ấp luôn nhận được sự quan tâm của các sở, Ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội. Từ đó, việc bình xét cho vay đúng đối tượng, giúp hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát triển sản xuất, giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Đặc biệt, giúp cho ấp xóa trắng được hộ nghèo và không còn nợ quá hạn. Để tín dụng chính sách mang lại hiệu quả cao nhất, chính quyền ấp tiếp tục thực hiện tốt theo dõi việc sử dụng nguồn vốn cho vay, quan tâm thăm hỏi tình hình sản xuất của hộ vay.
Giám đốc NHCSXH tỉnh Hậu Giang Nguyễn Thanh Triều cho biết: Tuy chất lượng tín dụng chính sách từng bước được nâng lên nhưng chưa đồng đều giữa các địa phương, chương trình tín dụng còn thiếu cơ chế lồng ghép, phối hợp có hiệu quả giữa các chương trình, dự án kinh tế - xã hội trên địa bàn, giữa các hoạt động tín dụng của ngân hàng với các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ của các tổ chức nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội. Theo đó, tín dụng chính sách cũng còn gặp nhiều khó khăn trong công tác xử lý nợ đối với các trường hợp cả gia đình hộ vay rời khỏi địa phương nhưng không xác định được địa chỉ nơi ở mới hoặc bán nhà bỏ đi khỏi nơi cư trú. Nguồn vốn cho vay còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn của nhân dân đối với chương trình cho vay giải quyết việc làm.
Xác định nhiệm vụ chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh đề nghị tiếp tục nâng cao trách nhiệm chỉ đạo của chính quyền các cấp trong củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội, chú ý rà soát nhu cầu vốn để triển khai. Nhân rộng mô hình hiệu quả, xây dựng mô hình tổ hợp tác phát triển sản xuất. Quan tâm các nội dung được nhận ủy thác cũng như tăng cường kiểm tra, giám sát các Tổ tiết kiệm và vay vốn. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng cũng như xử lý nợ rủi ro.

Bài và ảnh Trần Xoàn

Các tin bài khác