NHCSXH TP Hà Nội triển khai nhiệm vụ năm 2021

22/01/2021
(VBSP News) NHCSXH TP Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Lê Thị Đức Hạnh kiêm Giám đốc NHCSXH TP Hà Nội.

doan-chu-ticha

Tham dự hội nghị còn có 155 đại biểu đại diện cho 336 cán bộ, viên chức, người lao động thuộc các phòng chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chi nhánh và các Phòng giao dịch quận, huyện, thị xã.  
Hội nghị đã nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện thỏa ước lao động tập thể năm 2020, kế hoạch triển khai năm 2021; Các đại biểu đã bầu 5 đồng chí vào Ban Thanh tra nhân dân và bầu 10 đồng chí vào Tổ đối thoại định kỳ.
Trong năm 2020, NHCSXH TP Hà Nội đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, Nghị quyết của HĐQT, chỉ đạo của Ban điều hành NHCSXH, Nghị quyết của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, tổ chức chính trị -  xã hội các cấp, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, vừa thực hiện phòng chống đại dịch Covid-19 vừa tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần cùng thành phố thực hiện tốt mục tiêu về giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội.
Nguồn vốn tín dụng chính sách được chuyển tải kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng, các hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích. Đến 31/12/2020, tổng dư nợ 16 chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH TP Hà Nội đạt 10.167 tỷ đồng, tăng 1.753 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng 20,8%. Qua đó, đã giúp cho trên 114 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; trong đó, có trên 12 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, trên 73 nghìn lượt khách hàng vay vốn giả quyết việc làm, góp phần thu hút trên 75 nghìn lao động; giúp cho trên 400 lượt HSSV được vay vốn học tập, cho vay xây dựng mới và cải tạo trên 52 nghìn công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn… Các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô, thực sự là công cụ, giải pháp đắc lực trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đẩy lùi tín dụng đen, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Lê Thị Đức Hạnh kiêm Giám đốc NHCSXH TP Hà Nội ghi nhận và biểu dương những thành tích mà toàn thể cán bộ chi nhánh đã đạt được. Để có được thành tích năm thứ 6 liên tiếp là đơn vị xuất sắc nhất hệ thống, cán bộ, nhân viên toàn chi nhánh đã đoàn kết một lòng, không ngừng nỗ lực, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, các chỉ tiêu kế hoạch được Trung ương và thành phố giao. Trong năm qua, tập thể và các cá nhân của NHCSXH TP Hà Nội đã được nhận nhiều khen thưởng của các cấp cho thành tích hoạt động của đơn vị.
Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2020, năm 2021 NHCSXH TP Hà Nội phấn đấu 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn các chương trình tín dụng ưu đãi và tiếp cận các dịch vụ do chi nhánh cung cấp. Tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền bố trí nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay; phấn đấu hoàn thành trên 99% kế hoạch dư nợ và huy động vốn được Trung ương giao; duy trì 100% số Tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện huy động tiền gửi tiết kiệm; 100% nợ đến hạn được xử lý kịp thời theo quy định, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,05%, duy trì 12 đơn vị không có nợ quá hạn và phấn đấu tăng từ 6 - 8 xã, phường, thị trấn không có nợ quá hạn.

ky-keta

Giám đốc chi nhánh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở và Bí thư đoàn thanh niên chi nhánh ký giao ước thi đua năm 2021

Đối với công tác đoàn thể, tiếp tục quan tâm, chăm lo tới đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, người lao động. Thực hiện tốt các chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật, của ngành và các nội dung thỏa ước lao động tập thể. Phấn đấu 100% cán bộ, người lao động hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên cũng như trách nhiệm của từng cán bộ, người lao động trong việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng để kịp thời động viên khuyến khích, tuyên dương, khen thưởng cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Quan tâm tổ chức có hiệu quả phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đồng thời, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa.

khrn-thuonga

Lãnh đạo NHCSXH TP Hà Nội trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2020

Tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã phát động thi đua năm 2021 tới toàn thể cán bộ, nhân viên trong chi nhánh, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao gắn với các hình thức khen thưởng để động viên, khuyến khích, tạo động lực cho cán bộ, người lao động. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành phát động. Thực hiện đúng khẩu hiệu: “Cán bộ NHCSXH thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”.
Đại diện người sử dụng lao động và Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã ký kết thỏa ước lao động tập thể; Giám đốc NHCSXH TP Hà Nội cùng với Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên chi nhánh ký giao ước thi đua và thông qua nội dung phát động toàn thể cán bộ trong đơn vị thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.
Nhân dịp này, Giám đốc NHCSXH TP Hà Nội đã tặng thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2020, khen thưởng các đơn vị tham mưu bổ sung nguồn vốn địa phương để ủy thác cho vay, khen thưởng các Phòng giao dịch thực hiện tốt công tác huy động vốn của tổ chức, cá nhân và Tổ tiết kiệm và vay vốn.

PV

Các tin bài khác