NHCSXH TP Hà Nội đảm bảo đáp ứng nhu cầu vay vốn các đối tượng thụ hưởng

14/01/2021
(VBSP News) Sáng 14/01/2021, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã có buổi làm việc với NHCSXH TP Hà Nội về tổng kết hoạt động công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
image_gallery

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng phát biểu kết luận

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng nguồn vốn hoạt động của NHCSXH TP Hà Nội đạt 10.204 tỷ đồng, tăng 1.736 tỷ đồng so với năm 2019. Trong đó, nguồn vốn Trung ương điều chuyển là 4.355 tỷ đồng, tăng 221 tỷ đồng; nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương đạt 4.115 tỷ đồng, tăng 1.154 tỷ đồng; nguồn vốn huy động từ dân cư, tổ chức và nguồn tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 1.734 tỷ đồng, tăng 361 tỷ đồng so với năm 2019, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng được giao năm 2020…
Trong năm 2020, NHCSXH TP Hà Nội đã tập trung giải ngân vốn thu nợ quay vòng và nguồn vốn mới bổ sung của Trung ương và thành phố giao. Doanh số cho vay và doanh số thu nợ đều tăng so với cùng kỳ năm 2019. Đáng chú ý, năm 2020, NHCSXH thành phố vẫn duy trì 12 đơn vị quận, huyện, thị xã không nợ quá hạn. Hiện, có 506/579 xã, phường, thị trấn không có nợ quá hạn, tăng 10 xã, phường so với năm 2019; tổng số xã, phường có nợ quá hạn trên 1% là 1 xã, giảm 2 xã so với cùng kỳ.
Qua đó, đã có trên 14.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Hà Nội được vay vốn NHCSXH; 48.000 lao động được tạo việc làm thông qua các chương trình cho vay bằng nguồn vốn nhận ủy thác từ NHCSXH thành phố… Đặc biệt, UBND TP Hà Nội đã chuyển nguồn vốn sang NHCSXH TP để cho vay phục hồi sản xuất, khắc phục ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là 661 tỷ đồng; tính đến 31/12/2020, dư nợ đạt 650 tỷ đồng với 14.118 khách hàng…
Các chương trình tín dụng chính sách giải ngân qua NHCSXH thành phố đã góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; khắc phục ảnh hưởng, thiệt hại bởi dịch Covid-19. Đồng thời là công cụ, giải pháp đắc lực trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông  thôn mới, hạn chế tín dụng đen và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn…
Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã điểm lại một số kết quả tích cực của NHCSXH TP Hà Nội trong năm 2020; trong đó, nhấn mạnh tính hiệu quả và bài bản trong công tác cho vay, các thành viên chủ động trong công việc cũng như tham gia tích cực công tác rà soát, thanh tra, kiểm tra… Thống nhất với 11 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của NHCSXH thành phố, Phó Chủ tịch đề nghị NHCSXH thành phố tập trung vào các nhóm vấn đề cụ thể. Trong đó, tiếp tục cùng với các đơn vị Sở, ban, ngành liên quan rà soát, tham mưu UBND TP nhằm cân đối, bố trí ngân sách bổ sung kịp thời nguồn vốn cho vay đáp ứng nhu cầu của người dân đặc biệt là các đối tượng chính sách. Cùng với đó, chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp tập trung huy động nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn ổn định cho vay, đáp ứng nhu cầu của hộ nghèo, các đối tượng chính sách của thành phố; giải ngân kịp thời nguồn vốn thu hồi và vốn mới được bổ sung. Phối hợp với chính quyền địa phương, các hội đoàn thể, các cấp… đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, nợ tồn đọng; hạn chế nợ quá hạn mới, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra… Đẩy mạnh công tác truyền thông đến các hội viên thông qua các buổi sinh hoạt, các kênh báo chí; nhân rộng các điển hình tiêu biểu, khích lệ tổ chức, cá nhân làm tốt…
Đối với các Sở, ngành liên quan, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng đề nghị các đơn vị tiếp tục ghiên cứu, đề xuất bổ sung nguồn vốn ủy thác qua NHCSXH Thành phố trong cả giai đoạn 2021-2025; các đơn vị phối hợp tham mưu UBND thành phố bổ sung nguồn lực đúng đối tượng theo đúng quy định… Phó Chủ tịch đánh giá cao và kỳ vọng NHCSXH thực hiện tốt khẩu hiệu của ngành: “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”.

Quỳnh Anh

Các tin bài khác