Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH TW, nhiệm kỳ 2020 - 2025

09/08/2021
(VBSP News) Sáng ngày 9.8, tại Hà Nội, Đảng bộ NHCSXH TW tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng lần thứ 8, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc chủ trì hội nghị.
anh b

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo đánh giá và thảo luận về kết quả 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2021; Dự thảo Nghị quyết của Đảng bộ NHCSXH TW về thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Sáu tháng đầu năm, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, Ban Thường vụ Đảng ủy NHCSXH TW đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc khắc phục mọi khó khăn, lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Đảng ủy NHCSXH TW và cấp ủy cơ sở thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hội nghị triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai học tập chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đến cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ NHCSXH TW và toàn hệ thống NHCSXH. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy NHCSXH TW đã triển khai kịp thời chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, đề cương kiểm tra, giám sát năm 2021, trọng tâm là kiểm tra việc thực hiện một số nội dung sau Đại hội; tình hình và kết quả thi hành Điều lệ Đảng; vai trò trách nhiệm của người đứng đầu… Đồng thời đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như hưởng ứng phong trào chung tay phòng chống COVID-19 bằng các hình thức nhắn tin, chuyển tiền ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19, vận động ủng hộ một ngày lương. Chăm lo và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội như: thực hiện hỗ trợ công tác phòng và chống dịch COVID-19 với số tiền ủng hộ là 12.794 triệu đồng; tặng quà và hỗ trợ cho các đối tượng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách là với tổng số tiền là 5.606 triệu đồng; thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa với số tiền là 2.243 triệu đồng…

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy NHCSXH TW đã lãnh đạo chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao, như: Chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống tập trung triển khai nhiệm vụ năm 2021; Tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư tích cực góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN Việt Nam, các cơ quan chức năng về phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo hoạt động của hệ thống hiệu quả, an toàn, thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Theo đó, tính đến hết tháng 6/2021, tổng nguồn vốn tín dụng đạt 247.340 tỉ đồng; tổng dư nợ đạt 240.518 tỷ đồng với hơn 6,4 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn; nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm tỷ lệ 0,7% tổng dư nợ. Doanh số cho vay 6 tháng đạt 48.214 tỉ đồng. 

Ngoài ra, hoàn thành dự thảo Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạng 2021 - 2030; xin ý kiến rộng rãi các cơ quan tại Trung ương và địa phương; đồng thời tổ chức thành công Hội thảo khoa học về “Xây dựng Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021 - 2030” tiếp thu ý kiến tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý hoàn thiện dự thảo.

Thảo luận tại Hội nghị, đã có nhiều ý kiến tham gia trực tiếp, tập trung vào những những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả cũng như các vấn đề còn tồn tại; đồng thời các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện, tình hình mới…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ NHCSXH TW đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW nhận định 6 tháng cuối năm, với những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 vẫn còn nhiều khó khăn yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc tiếp tục quán triệt tới cán bộ, đảng viên thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành. Đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng phải coi trọng nhiệm vụ then chốt thực hiện 2 Nghị quyết của Đảng bộ NHCSXH TW về thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư và Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng; hiện đại hóa hoạt động, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, xu thế phát triển ngành Ngân hàng trong chuyển đổi số, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021 và góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội.

PV

Các tin bài khác